Haber Tarihi : 22.08.2009 13:33:53

Tüy dökücü kremlerden böcek larvası çıktı

Kadınların rağbet ettiği tüy dökücü kremlerle ilgili polise ulaşan ihbar, boyutları yurt dışına kadar uzanan uluslararası skandalı ortaya çıkardı.

 

Tü ; rkiye ' de faaliyet gö ; steren bazı firmaların ü ; rettiği ve tü ; y dö ; kü ; cü ; niteliği olduğu belirtilen kremlerin aslında bu tü ; r bir işleve sahip olmadıkları ortaya ç ; ıktı . Polisin yaptığı incelemelere gö ; re , kremlerin iç ; inde karınca yumurtası yağı olmadığı , bunun yerine ' Termit ' isimli bir bö ; ceğin larvalarının bulunduğu ö ; ğrenildi . Ü ; stelik Tü ; rkiye ' ye kaç ; ak yollarla getirilen larvaların balık yumurtası yağı olarak gü ; mrü ; kten geç ; irildiği tespit edildi . Kremlerin ü ; zerinde Sağlık Bakanlığı onayı bulunduğu ibaresi yer alıyor . Oysa bakanlığın kozmetik ü ; rü ; nler konusunda bu tip onay vermediği belirtildi .
İstanbul Mali Suç ; larla Mü ; cadele Şube Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' ne ulaşan bir ihbar mektubu , kozmetik ü ; rü ; nleriyle ilgili sağlık tartışmasını bir adım daha ö ; teye taşıdı . Şube polisleri kendilerine ulaşan mektubu incelediklerinde Tü ; rkiye ' de ü ; nlü ; kişilerin de tanıtımını yaptığı tü ; y dö ; kü ; cü ; kremleri ü ; reten firmalar ile ilgili ciddi iddialar ile karşılaştı . İhbar mektubunda bazı şirketlerin piyasaya sü ; rdü ; ğü ; kremlerin iç ; inde ü ; zerlerinde yazdığı şekliyle karınca yumurtası yağı bulunmadığını , kremlerin ' Termit ' isimli bir bö ; ceğin larvaları kullanılarak hazırlandığı iddia edildi . Kullanılan maddelerin kaç ; ak yollarla Tü ; rkiye ' ye getirildiğinin belirtilmesi ü ; zerine konuyla ilgili kapsamlı bir ç ; alışma başlatıldı . Ü ; mraniye , Kadıkö ; y , Bahç ; elievler ve Pendik ' te yapılan 10 ayrı baskında 7 kişi gö ; zaltına alınarak sorgulandı .


FİRMA YETKİLİLERİ KREMLERİN ANA MADESİNİ ANKARA ' DA BİR ŞİRKETTEN ALDIKLARINI SÖ ; YLEDİ


Baskınlar sırasında G . K . LTD isimli firmanın ithal edilen ü ; rü ; nlere ilişkin belgeleri istendi . Ancak gö ; revliler kremlerde kullanılan maddeleri Ankara ' daki bir firmadan aldıklarını sö ; yleyince Ankara ' daki ilgili firma ile irtibat kuruldu . Ancak firma gö ; revlileri İstanbul ' daki firmaya bu iç ; erikte mal satmadıklarını sö ; yleyince baskın yapılan adreslerdeki şü ; pheliler kaç ; akç ; ılık suç ; lamasıyla gö ; zaltına alındı .

Soruşturmada aç ; ık kalan noktalar nedeniyle araştırmalarını derinleştiren mali polis , uzman yardımına başvurdu . Kremlerde ' tü ; y dö ; kü ; cü ; ö ; zelliği ' sağladığı iddia edilen karınca yumurtası yağının bu tü ; r etkisinin olduğuna dair bilimsel veri olmadığı belirtildi . Ayrıca uzmanların dikkat ç ; ektiği diğer konu da bu yağların , seri ü ; retimi yapılan kremlerde kullanılacak kadar bol miktarda bulunmadığı konusu oldu . Bu seviyede ü ; retim iç ; in yü ; ksek maliyet gerektiği ve bu ç ; aptaki firmaların bu maliyeti karşılamasının mü ; mkü ; n olmadığı belirtildi .

Bunun ü ; zerine baskın yapılan adreslerde 35 bin adet krem tü ; pü ; ne el konularak inceleme yapılması iç ; in numune alındı . Yapılan incelemenin ardından ç ; arpıcı bir gerç ; ek ortaya ç ; ıktı . Kremlerde karınca yumurtası yağı yerine yağmur ormanlarında yaşayan bir bö ; cek olan Termit ' in larvalarının zeytinyağı ve hamam otu ile karıştırılarak bulunduğu belirlendi . Krem tü ; plerinin ü ; zerinde Sağlık Bakanlığı ' nın onayladığı ibaresi yer alıyor . Bu onayı da inceleyen polis Bakanlığın kozmetik ü ; rü ; n ü ; reticisi firmalara onay vermediği , satışlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşın firmaları sorumlu tuttuğu belirlendi .


FİRMANIN KULLANDIĞI ' DERMATEST ' ONAYI SAHTE


Aynı operasyon kapsamında inceleme yapılan diğer firma S . LTD . ' in tü ; y dö ; kü ; cü ; kremlerin ü ; zerinde bulunan ve Almanya ' daki bir test merkezinin onayını gö ; steren belge ile ilgili polis Alman makamları ile irtibata geç ; ti . Dermatest Research Company isimli şirket yetkililerine , Tü ; rkiye ' deki ilgili şirket ü ; rü ; nü ; ne onay verip vermedikleri sorulunca ilginç ; bir cevap alındı . Dermatest merkezi Başkanı Dr . Werner Voss imzasıyla hazırlanan cevap metninde ilgili Tü ; rk firması ile direkt olarak hiç ; bir ç ; alışmaları olmadığı belirtildi . Kendi tahminlerine gö ; re olayın test aşamasındaki bazı bilgilerin firmalara satılmış olabileceği belirtildi . Dr . Voss ayrıca sonuç ; lanmamış ç ; alışmaların firmanın internet sitesinde bulunduğunu ancak bu ç ; alışmaların hiç ; birinin tü ; y dö ; kü ; cü ; ü ; rü ; n iç ; erikli olmadığını belirtti . Aç ; ıklamada ayrıca Dermatest merkezinin internet sitesinde iddia edildiği gibi Mü ; nih ' te olmadığı da ifade edilerek Tü ; rkiye ' deki firmaya dava aç ; ılacağı belirtildi . Hazırlanan kremlerin maliyetinin1lira seviyesinde bulunduğunu belirten polis ü ; rü ; nlerin internet ve eczanelerde 30-40 liraya satıldığını ifade etti .


SEDA SAYAN , HÜ ; LYA AVŞAR GİBİ İSMLERLE REKLAM


G . K LTD ve S . K . LTD isimli markaların ü ; rü ; nlerinin sedasayanmarketing . com gibi internet sitelerinde tanıtımlarının yapıldığı ve satıldığı belirlendi . Polisin yaptığı tespitlere gö ; re ulusal bir gazetede karınca yumurtası yağının tü ; y dö ; kü ; cü ; etkisi haber yapılarak Hü ; lya Avşar , Seda Sayan Helin Avşar gibi ü ; nlü ; lerin bu ü ; rü ; nleri kullandıklarının anlatıldığı belirlendi . Şü ; phelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilerek sü ; rdü ; ğü ; ve bir ç ; ok firmanın aynı kapsamda denetleneceği ö ; ğrenildi Gö ; zaltına alınan 7 kişi sevk edildikleri adliyeden tutuksuz yargılanmak ü ; zere serbest bırakıldı . Operasyonun yeni bilgiler ışığında devam ettiği ve ç ; ok sayıda firmanın bu bağlamda ü ; rü ; nlerinin denetleneceği ö ; ğrenildi .