Haber Tarihi : 26.08.2009 15:02:10

Eğemen Bağış “Demokratik açılım için gereken adımlar atılacak”

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, demokratik açılıma işaret ederek, 'Korkmuyoruz, daha fazla demokrasi için atılması gereken adımları atmaya devam edeceğiz' dedi.

 

Egemen Bağış , Sultanbeyli Ç ; ocuk ve Genç ; lik Merkezi ' nin aç ; ılışında yaptığı konuşmada Tü ; rkiye ' nin AB ü ; yelik sü ; recinden bahsederken , demokratik aç ; ılım sü ; recine ü ; stü ; kapalı değindi . Tü ; rkiye ' nin AB ' ye ilk başvurusunu 1959 yılında Adnan Menderes dö ; neminde yaptığını hatırlatan Bağış , ç ; eşitli bahanelerle 45 yılın boşu boşuna geç ; tiğini , AK Parti ' nin iktidara gelmesi ile birlikte son 5 yılda mü ; zakere tarihi alınabildiğini sö ; yledi .
Tü ; rkiye ' nin kendi gü ; cü ; nü ; n farkına vardığı ve kendi potansiyelini iyi değerlendirdiği takdirde aşamayacağı hiç ; bir sorun olmadığını vurgulayan Bağış , ' Onun iç ; in bizi eski alışkanlıklarıyla korkutmaya ç ; alışan , bazı sorunlarımızı ç ; ö ; zü ; lemezmiş gibi gö ; stermeye ç ; alışan , kardeşi kardeşe sanki dü ; şmanmış gibi gö ; stermeye ç ; alışanlara hiç ; bir zaman prim vermeyeceğiz . Biz hep demokrasiye inandık . Bu ü ; lkenin demokratik standartlarını yü ; kselttikç ; e , ekonomik standartlarının da yü ; kseleceğine inandık ve sonuç ; ortada ' dedi .
Egemen Bağış , daha fazla demokrasinin , daha fazla refah anlamına geldiğinin altını ç ; izerek , ' Bunun neticesini almaya başladık . Onun iç ; in korkmuyoruz , daha fazla demokrasi iç ; in atılması gereken adımları sizlerin desteğiyle , sizlerin duaları ile atmaya devam edeceğiz ' şeklinde konuşan Devlet Bakanı sö ; zlerini şö ; yle bitirdi ; ' Biz kenetlendikç ; e , biz kendi gü ; cü ; mü ; zü ; n farkına vardıkç ; a , Mehmet Akif ' in dediklerini hatırladıkç ; a bu ü ; lke her zaman ilerleyecektir . Mehmet Akif Ersoy ' un ' Tefrika girmedikç ; e bir millete , dü ; şman giremez . Toplu atarsa yü ; rekler , onu top sö ; ndü ; remez . '