Haber Tarihi : 25.08.2009 09:31:05

'Can güvenliğim olmadığı için saklanıyorum'

Ergenekon savcılarına verdiği ifadeyle Ergenekon ile Mustafa Özbek arasındaki ilişkiyi deşifre eden Türk Metal Sendikası'nın eski genel başkan yardımcısı Mahmut Taşdemir, 'bir yıldır kayıp' olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

 

Taşdemir , can gü ; venliğinden endişe ettiği iç ; in saklandığını sö ; yledi . ' Eski Tü ; rk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Ö ; zbek gerç ; eği ' ni kamuoyunun gü ; ndemine taşıyan isimlerden biri olan Mahmut Taşdemir , sendikadan ayrıldıktan sonra silahlı saldırıya uğradığına dikkat ç ; ekti .

Mahmut Taşdemir , eski Manisa Şube Başkanı M . Ali Ö ; zaltın ' la birlikte ' Ö ; zbek gerç ; eği ' ni kamuoyunun gü ; ndemine taşıyan isimlerden biri . Sendikada yaşadıklarını Tü ; rk Metal ve Mustafa Ö ; zbek Gerç ; eği adlı kitapç ; ıkta toplamıştı . Can gü ; venliğini gerekç ; e gö ; stererek ailesiyle vedalaştıktan bir sü ; re sonra Ergenekon savcılarının talimatıyla İzmit Terö ; rle Mü ; cadele Şubesi ' ne ifade verdi . Taşdemir ' le ilgili dü ; n bazı gazetelerde 1 yıldır kayıp olduğu yö ; nü ; nde haberler yayınlandı . Zaman geç ; tiğimiz mart ayında Mahmut Taşdemir ' le gö ; rü ; şmü ; ştü ; . Taşdemir , can gü ; venliği olmadığı gerekç ; esiyle sü ; rekli adres değiştirdiğini aç ; ıklamıştı . Hü ; rriyet gazetesinin dü ; n ' Ergenekon itirafç ; ısı 1 yıldır kayıp ' haberi ü ; zerine Zaman dü ; n Mahmut Taşdemir ' e yeniden ulaştı . Kayıp olduğu yö ; nü ; ndeki iddiaları yalanlayan Taşdemir , Tü ; rk Metal Sendikası ' ndaki gö ; revinden ayrılmasından sonra silahlı saldırıya uğradığına dikkat ç ; ekiyor . Taşdemir , ' Uğradığım saldırıları sendika yö ; neticileri dü ; zenledi . ' iddiasında bulunuyor . Can gü ; venliğinden endişe ettiğini yineleyen Taşdemir , ' Ç ; ocuklarıma zarar gelmesin diye evden uzak duruyorum ' diyor .

Ö ; RTÜ ; LÜ ; Ö ; DENEĞE HER AY 500 BİN TL AKTARILDI

Mahmut Taşdemir , Mustafa Ö ; zbek ' le ilgili ç ; arpıcı iddialar da ortaya attı . Başkan vekili olduğu dö ; nemde Mustafa Ö ; zbek ' in ö ; rtü ; lü ; ö ; denek oluşturduğunu ve buradan kimsenin bilmediği harcamalar yaptığını aktaran Taşdemir , ' 2002 yılında Mustafa Ö ; zbek , yö ; netim kurulu ü ; yelerini makamına ç ; ağırdı . Ö ; rtü ; lü ; ö ; denek oluşturacağını , buraya her ay 500 bin TL aktarılacağını sö ; yledi . Belli sarfiyatlar olduğunu , bunun karşılanması iç ; in ö ; rtü ; lü ; ö ; deneğe ihtiyaç ; duyulduğunu aktardı . Bü ; tü ; n yö ; netim kurulu olarak kabul ettik . 2003 ve 2004 yıllarında sendika gelirlerinden her ay ö ; rtü ; lü ; ö ; deneğe 500 bin TL aktarıldı . Bunu sadece ben değil , bü ; tü ; n yö ; neticiler biliyor ' aç ; ıklamasında bulundu .