Vali Güler: 'Ailenin sakladığına dair şüpheler var'

Haber Tarihi : 20.08.2009 19:06:49 İSTANBUL Valisi Muammer Güler, Etiler’de başı kesilerek öldürüldükten sonra çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut olayıyla ilgili olarak, Garipoğlu ailesinin firardaki katil şüphelisi Cem Garipoğlu’nu sakladığına dair şüphelerin bulunduğunu belirtti.
A +   A -

 

Gü ; ler , olayla ilgili ç ; eşitli iddialar ö ; ne sü ; rü ; ldü ; ğü ; nü ; belirterek , şunları sö ; yledi :

&rdquo ; Bunların idari yö ; nden araştırılması İç ; işleri Bakanlığı tarafından yapılıyor . Elbette işin asıl inceleme mercii Cumhuriyet Başsavcılığı ' dır . Adli işlemler ilgili Cumhuriyet Savcısı ' nın nezaretinde yapılıyor . Bizim gö ; revimiz şü ; pheliyi en kısa sü ; rede yakalamaktır . Kırmızı bü ; ltenle arandığı da bilinmektedir . Ailesinin kendisini sakladığına dair olan ihbarlar , iddialar yine savcılık talimatıyla değerlendirilmektedir . Bilgisayar kayıtları tekrar elden geç ; irilecektir . Kendisinin yakalanacağına olan inancımı sü ; rdü ; rü ; yorum . Sonuca yaklaşıldığını sö ; ylemek şu anda mü ; mkü ; n değil ama ailesinin bu konudaki manevi mü ; kellefiyetini bir kere daha hatırlatmak istiyorum . Artık kamuoyuna mal olmuş bir konunun daha da uzatılmasına gerek yok . Eğer bu ç ; ocuğa yardımcı olunuyorsa , belli bir yerde saklanıyorsa bu bü ; yü ; k bir vebaldir . Ailesi iç ; in vebaldir . Bö ; yle bir vebalin altında olmamalarını beklerim '

Gü ; ler , &rdquo ; Bu yö ; nde şü ; pheler mi var? ' sorusu ü ; zerine &rdquo ; Bö ; yle şü ; pheler var tabi . Kamuoyunda da paylaşılan şü ; pheler var . Bu anlamda kendisinin adalete teslim edilmesinde de ailesinin yü ; kü ; mlü ; lü ; ğü ; nü ; sö ; ylü ; yorum . Bu mü ; kellefiyet manevi bir mü ; kellefiyettir . Biz kendisini yakından izliyoruz . Yakalanması iç ; in ç ; alışmaları bü ; tü ; n hassasiyetle sü ; rdü ; rü ; yoruz ' dedi .

GÜ ; ZERGAH AÇ ; IKLANSIN KONUŞALIM

Vali Gü ; ler , ü ; ç ; ü ; ncü ; boğaz kö ; prü ; sü ; nü ; n yerinin aç ; ıklanmadan ö ; nce kendisi tarafından bilinip bilinmediği sorusuna ise , İstanbul Bü ; yü ; kşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından dü ; n resmen aç ; ıklanmış olmasına rağmen ' Ü ; ç ; ü ; ncü ; kö ; prü ; nü ; n gü ; zergahı aç ; ıklansın . Ondan sonra gö ; rü ; şelim ' diye yanıt verdi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !