Tüsiad: 'Türkiye'nin Rekabet Sıralamasındaki Yeri Bir Basamak Geriledi'

Haber Tarihi : 20.05.2010 11:05:44 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), dün açıklanan Dünya Rekabet Gücü Yıllığı ile ilgili bir açıklama yaptı.
A +   A -

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "International Institute for Management Development (IMD) tarafından her sene açıklanan Dünya Rekabet Yıllığı (World Competitiveness Yearbook) ülkelerin rekabet gücü performansını 327 kriter bazında ayrıntılı olarak incelemekte ve uluslararası karşılaştırmalara olanak vermektedir. Alanındaki temel başvuru kaynağı olan raporun Türkiye bölümü IMD'nin ülke ortağı olan TÜSİAD tarafından hazırlanmaktadır. 19 Mayıs 2010 tarihinde açıklanan 2010 yıllığında, 58 ülke arasında
Singapur'un 1. sırada, Hong Kong'un 2. ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. sırada yer aldığı rekabet gücü sıralamasında; Türkiye'nin 48. sırada yer aldığı görülmektedir. Küresel rekabet gücü sıralamasında Türkiye, AB ülkelerinden Romanya, Bulgaristan, Slovenya ve Slovakya; AB aday ülkelerinden Hırvatistan; Rusya, Ukrayna; Ürdün, Arjantin ve Venezuela'yı geride bırakmış durumdadır. Güney Afrika ve Kolombiya'nın yanı sıra, 2010 yılı ilk çeyreğinden itibaren sorunlar yaşayan Yunanistan ve İtalya, çalışmanın
2009 verileri ile sınırlı kalması dolayısıyla, sıralamada Türkiye'nin üzerine çıkan ekonomiler olmuşlar. Türkiye rekabet sıralamasında bir önceki seneye göre genel performansta 47. sıradan 48. sıraya düşmüş olmasına rağmen, ekonomik performansta 4 basamak ilerleyerek 50. sıraya yükselmiştir. Kamu verimliliği kategorisinde, Türkiye, 1 basamak ilerleyerek 47. sıraya yükselirken; özel sektör verimliliğinde 6 basamak düşerek 37. sıraya gerilemiştir. Altyapı kategorisinde ise geçtiğimiz yıla göre yerinde sayan
Türkiye, bu kategoride 45. sıradaki yerini korumuştur. Demografik yapıyı oluşturan faktörler, uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye ekonomisine üstünlük sağlasa da, işgücünün nüfusa oranı ve toplam işgücü içinde kadın oranının düşük olması ülkenin rekabet gücünü törpülemeye devam etmektedir. Yine nüfüs ve işgücü piyasası ile bağlantılı olarak, yüksek işsizlik oranı Türkiye'nin rekabet sıralamasındaki yerini aşağıya çekmektedir. Türkiye'de son yıllarda yabancı yatırımların önceki senelere göre önemli
oranda artmasına rağmen, toplam yabancı yatırım stokunun hala istenilen düzeylere ulaşmamış olması, Türkiye'nin ekonomik performans kategorisindeki sıralamasını olumsuz etkilemektedir. Buna karşın, turizm gelirleri ve portföy yatırımları kategorisindeki ilerleme Türkiye'nin ekonomik performans kategorisinde 2010 yılında 4 basamak ilerlemesine katkıda bulunmuştur."
(YC-YC-E)ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !