Süreyya Karabulut'la yapılan pazarlığını

Haber Tarihi : 01.09.2009 09:37:13 Müvenner Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem'in amcası Hayyam Garipoğlu, bu cinayetle ve Cem'in kaçmasıyla ilgili olarak muhattabın kendisi olmadığını ifade etti. Süreyya Karabulut ise Hayyam Garipoğlu'nun Cem'i sakladığını idda ederek, “Şerefliyse, haysiyetliyse çıkarsın zanlıyı“ dedi.
A +   A -

 

Garipoğlu ailesinden 3 Milyon Avro talebi olduğu iddiası gü ; ndeme bomba gibi dü ; şmesinin ardından Hayyam Garipoğlu ile Sü ; reyya Karabulut arasında aracı olduğunu belirten yerel gazeteci Cemil Baran ilk kez konuştu .

Garipoğlu , Karabulut ve Baran ' ın arasında geç ; en diyaloglar şö ; yle :

S . S . : Sü ; reyya Karabulut iç ; in acılı babadır , ne sö ; ylerse sesimi ç ; ıkarmam yolunda bir sö ; zü ; nü ; z vardı . Hala o sö ; zü ; nü ; zü ; n arkasında mısınız?

H . G . : Doğru o acılı bir baba olduğu iç ; in bizim hakkımızda olur olmaz , yanlış şeyler de sö ; ylü ; yor ama acılı babadır diye birşey sö ; ylemiyoruz .

S . S . : Bir kıskanç ; lık cinayeti olduğu sö ; yleniyor . Sü ; reyya Bey satanist cinayeti olduğunda ısrarlı . Siz ne diyorsunuz , duygularınız ne yö ; nde?

H . G . : Evvela bu soruların ben muhattabı değilim . Ben amcasıyım . Bunun dışında aslında bu konunun bu kadar 6 aydır kamuoyunda gü ; ndemde tutulmasının bir sebebi var . Sahip olduğumuz işyerlerinin ele geç ; irilmesi iç ; in , yani menfaat temin edilmek iç ; in gü ; ndemde tutuluyor birileri tarafından manipü ; le ediliyor . Bundan da vazgeç ; tik bü ; tü ; n dü ; nyada bir baba suç ; işlerse bundan oğlu kızı suç ; lu değildir . Bir mahallede biri suç ; lu olursa o mahalle tamamen karalanamaz . Bir suç ; işlenmişse suç ; işleyenin ç ; ekmesi lazım biz de Cem ' in bir an evvel yakalanıp cezasını ç ; ekmesini Tü ; rkiye ' de herkesten ç ; ok istiyoruz .

S . S . : Muhattap ben değilim diyorsunuz . Anne yok , baba yok , ç ; ocuk da yok ortada .

H . G . : Annesi de buradaydı annesi kamuoyu baskısıyla ç ; ocukları okula gidemedi . Okullarından olmasın diye yurtdışına gitti ç ; ocuklarının eğitiminin başında . Babası hiç ; bir ilgisi yokken hapisaneye atıldı .

S . S . : Cem kaç ; tıkç ; a siz zor durumda değil misiniz?

H . G . : Biz aile olarak zor durumdayız . Kaç ; an da zor durumda . Baba da suç ; suz yere ceza ç ; ekiyor .

S . S . : Hayyam Bey ç ; ocuğu getiremiyor musunuz , siz ç ; ok gü ; ç ; lü ; bir insansınız?

H . G . : Bizim neremiz gü ; ç ; lü ; biz her yö ; nden mağduruz . Bizim ne gü ; cü ; mü ; z var , adli tıptan kimi tanırız?

S . S . : Sü ; reyya Bey ' e namus sö ; zü ; verdi devlet . Buna ne diyorsunuz?

H . G . : Bilmiyorum kendi aralarında . Sü ; reyya Bey kimle gö ; rü ; şmü ; ş bilemem . Zaten polisin gö ; revidir suç ; luyu teslim etmek . Her gece sık sık evimiz basılıyor tü ; m aile polise gidiyoruz ifade veriyoruz . Ceyhanlıyız , Adanalıyız tanıdığımız tanımadığımız herkese baskın yapılıyor .

S . S . : Şö ; yle bir korkunuz var mı? Bu olay o kadar ayyuka ç ; ıktı ki biz bu ç ; ocuk teslim olursa bile bunu ö ; ldü ; rü ; ler!

H . G . : Yok ö ; yle dü ; şü ; nmü ; yorum . Bir suç ; işlenmişse bir an ö ; nce yakalanıp teslim olsun ve cezasını ç ; eksin istiyoruz . Kamuoyunda biz saklıyormuşusuz gibi bir iddia var .

S . S . : Peki bu ç ; ocuk bu kadar nasıl saklanabiliyor , parayı nereden buluyor?

H . G . : Ne bileyim Seda Hanım kendinisini bulun ona sorun .

S . S . : Benim evladım olsa teslim ederdim diyor musunuz?

H . G . : Elbette ederdim anneannesi dedi , annesi benim oğlum ö ; lseydi dedi . Kendi annesi beyanat verdi . Olmuşu geri getiremiyorsunuz ki Allah kimsenin başına vermesin .

S . S . : Ç ; ok zarar gö ; rdü ; k diyorsunuz . Anlatır mısınız .

H . G . : Daha başka ne zarar gö ; rebiliriz . İtibarımız gitti , alnımız ak bizimle ne ilgisi var . Bu prensiple yaşıyoruz . Kaza mı oldu , hasta mıydı , deli miydi? Nasıl olduğunu da bilmiyoruz . Başkaları mı var yok mu biz de siz ne biliyorsanız onu biliyoruz .

S . S . : Sü ; reyya Bey ' i aradınız mı?

H . G . : Benim ne ilgim var . Niye arayayım . Basında ü ; zü ; ntü ; lerimi başsağlığımı diledim . Bana dü ; şmez kendi anne babası var . Benim ne ilgim var . Sü ; reyya bey ne dedi bilmiyorum ama ne derse desin o hergü ; n bir iddialarda bulunuyor . Şova getirdi işe . Neyse acılı babadır diye yanlışlarını sö ; ylemek istemiyorum . Benim kast ettiğiim bizim bü ; yü ; k işyerlerimiz var . Bunları ele geç ; irmek isteyen yabancı şirketler var bu yayınları onlar yaptırıyor iddiasındayım ben .

S . S . : Sü ; reyya Bey ç ; ağrıda bulundu : 3 Eylü ; l ' de holdinginin ö ; nü ; nde bir eylem yapacağım onlara ç ; ok bü ; yü ; k bir hediyem var dedi .

H . G . : Duydum her ne eylem yapacaksa yapar . Herkes ne istiyorsa yapabilir . Benim onunla hiç ; bir ilgim yok .

S . S . : Bu kadar olay oldu Hayyam Bey . Nü ; fuslu bir kimliksiniz bir aracı koydunuz mu?

H . G . : Ben acılı bir babayla neyin temasını kuracağım Seda Hanım . Ne diyebilirim ki? Ben anca ona başsağlığı diledim . Ü ; zü ; ntü ; lerimizi bildirdim . Tü ; m ailemizin gerç ; ekten ü ; zü ; ldü ; ğü ; mü ; zü ; sö ; yledim . Onun dışında benim Sü ; reyya Bey ' le bir ilgim temasım yok .

S . S . : Ben inanmak istiyorum sö ; ylediklerinize . . . Ç ; ocuktan haberimiz yok diyorsunuz .

Sü ; reyya Karabulut : Ç ; ocuğun annesi niye amerikada gelsin teslim olsun .

S . S . : Sizin kaç ; ırttığınız sö ; yleniyor Cem ' in annesini . . . Ne diyorsunuz?

H . G . : Birisi bir suç ; luyu saklarsa bunun yıllarca cezası var Seda Hanım .

S . S . : Benim alnım ak mı diyorsunuz?

H . G . : Alnımın aklığı beni ilgilendirir . Benim ilgi alakam olsun istemiyorum . O aileyle karşılıklı konuşmak da istemiyorum .

S . S . : Hayyam Garipoğlu , Sü ; reyya Karabulut ' u aramadığını sö ; yledi .

S . K . : 32 . Gü ; n ' de bana gelindi . Şartlar ne olursa olsun Hayyam Bey ' in yeğeni teslim olacak . İkincisi benim arkamda hiç ; bir gü ; ç ; yok . Bü ; tü ; n kanalların kapısını ç ; alınca kabul ettiler . Şu anda Cem ' in annesi Rusya ' ya oradan Amerika ' ya geç ; ti . Hayyam Garipoğlu herkes ç ; ok iyi biliyor . Ben şovmenlik yapmıyorum . Ben kızımın kanının peşindeyim . Bunun iç ; in devleti , polisleri suç ; ladım . Niç ; in benim evladım gitmiş . Aramadım konuşmadım diyor .

S . S . : Sana hiç ; aracı gö ; nderdi mi?

S . K : : Benim evladım gitti bunun bedeli ö ; denecek . Kimseyi ilgilendirmez . Devlet sö ; z verdi . Garipoğlu cinayet masasına sesleniyorum . Hayyam Garipoğlu ' nun nasıl insan olduğunu onlara sorun . Ulan benim arkamda kim olur . Ben evlat kaybettim . Yiğitsen delikanlıysan gel televizyonlarda konuşalım . Ben de hiç ; bir . ok yok . O zaman ü ; lkeni terk et .

S . S . : Neden terk etsin? Benim alakam yok diyor .

S . K . : Seda Hanım inanmayın .

S . S . : Sen niye ona kızıyorsun .

S . K . : Parayı finanse edenler bunlar . Para bunlardan gidiyor .

S . S . : Sana para teklif ettiler mi?

S . K . : Lanet olsun onların parasına .

S . S . : Ettiler mi?

S . K . : Şimdi para konuşmak yeri mi? Etse ne olur kayıtsız şartsız bu zanlılar teslim olacak . Kan benim kanım bunun bedeli . . . Ben kızımın kanını yere akıtmam . Anne kaç ; tı , kim kaç ; ırdı?
Cinayet akşamı oraya geliyor . Ben de evladım peşine koşuyorum adli tıp korudorlarında . İleriki tarihlerde hangi siyasi gü ; ç ; lerle oturup yeyip iç ; tiğini mi sö ; yleyeyim . Cinayetten sonra keyfe keder mi? Tek taraflıo odlmayacaksınız!

S . S . : Asla taraf tutmuyorum .

S . K . : Baba şovmenlik yapıyor diyor . Kanallara ç ; ıktım ben ne yapayım? Garipoğlu ç ; ıkar yeğenini . . . Garipoğlu seni paç ; avraya ç ; eviririm . Ayıptır . Ben Seda Sayan ' ın 20 sene ö ; ncesini de biliyorum . Garipoğlu ' nun 30 sene ö ; ncesini biliyorum . Ben neyin peşindeyim ben zanlıyı istiyorum . Zanlıyı . Şerefliyse , haysiyetliyse ç ; ıkarsın . Garipoğlu finanse etmese bu ç ; ocuk 180 gü ; ndü ; r firarda . Onlar medeni insanlar olsa bana başlığına herkes gelsin ama ne vardır ki ortada bir suç ; var . Bunu bu ç ; ocuk katletmiş mi etmiş . Al kardeşim bunu getir adalete teslim et . ondan sonra bana başsağlığına gel başımın ü ; stü ; nde taşırım seni . Benim evladım nasıl gitti? Hayyam Garipoğlu ile gö ; rü ; şeceğiz .

KAN PARASI


Yerel Gazeteci Cemil Baran , Hayyam Garipoğlu ile Sü ; reyya Karabulut arasında aracılık yaptığını sö ; yledi .

S . S . : Siz bu olayın neresindesiniz?

C . B . : Ben bu olayın aç ; ıklığa kavuşması iç ; in elimden geleni yapacağım .

S . S . : Garipoğlu aracı gö ; ndermedim dedi . Ama siz aracılığa soyundunuz .

C . B . : Evet aracı oldum . Ya bu gö ; revi ben şö ; yle sö ; yleyeyim . Ahmet isimli bir şahıs Garipoğlu ' nun Sü ; reyya Karabulut ' la konuşması iç ; in aracı olmamı istedi . Ben Sü ; reyya Abi ' yi tanıyordum . Onunla gö ; rü ; ştü ; m sonra Hayyam Bey ' i aradım . Bir iki konuşmamız oldu .

S . S . : Ne konuştunuz?

C . B . : Olayın nasıl olduğu? Cem ' in nerede olduğu , ne zaman teslim olacağı? Vs . . . Hayyam Bey gece arardı beni , mü ; sait misin? Sü ; reyya Bey ' e ulaştın mı derdi . Aynı şekilde Sü ; reyya Abi de beni arıyordu . Ben sordum , satanist mi , kıskanç ; lık cinayeti mi? Diye sorduğumda . Ya hiç ; sorma bunun zararı bize yeter diyordu . Biz artık o kadar Hayyam Bey ' le samimi olduk ki . Sen benim hemşerimsin bu işlerimizde bize yardımcı ol .

S . S . : Ne gibi yardım?

C . B . : Sü ; reyya Karabulut bizi hedef gö ; steriyor diyordu . Ben kendisine aynı senin de bö ; yle kızın kaybolsa arada da samimiyetlik oldu . Kendisi de beni arıyordu .

S . S . : Sana ters gelmedi mi ya da bunun altında birşey var diye dü ; şü ; ndü ; n mü ; ?

C . B . : Valla ben sana şunu sö ; yleyeyim . O Ahmet denen şahısı bir daha ne gö ; rdü ; m ne duydum bir daha . Hayyam Bey ' in Sü ; reyya Bey ' e bir iki teklifi olduğunu sö ; ylemişti .

S . S : Ne teklifi?

C . B . : Para . . . Ben Sü ; reyya Abi ' ye sö ; yledim . Olayı kapatın , o adamı da hedef gö ; stertmeyin Kızınızın mekanı cennet olsun dedim .

S . S . : Kan parası gibi mi?

C . B . : Kan parası evet .

&rdquo ; BİZİM PAYIMIZ NE OLACAK?&rdquo ;

Baba Karabulut hakkında ortaya atılan yeni iddia da ç ; ok tartışılacak gibi gö ; rü ; nü ; yor . Gazeteci Cü ; neyt Ö ; zdemir , Mü ; nevver ' in kitabını yazmaya niyetlendiğini , ancak ailesine konuyu aç ; tığında babasının ilk sorusunun ' Bizim payımız ne olacak? ' olduğunu yazdı . Ö ; zdemir ' in iddiasına gö ; re annesi ise kitap teklifine ' Bö ; yle bir iş olacaksa gelirinin Mü ; nevver adını yaşatacak bir projede değerlendirilmesi gerek ' dedi .

&rdquo ; 3 MİLYON AVRO ' YU HASTANE KURMAK İÇ ; İN İSTEDİM&rdquo ;

Sü ; reyya Karabulut , Garipoğlu ' ndan 3 milyon Avro istediğini doğruladı . Ancak bu parayı hastane kurmak iç ; in kullanmak istediğini ö ; ne sü ; rdü ; : &ldquo ; Geç ; en hafta Cemil Baran ile gö ; rü ; ştü ; m . Hayyam Garipoğlu ' nun benimle helallik ve başsağlığı iç ; in gö ; rü ; şmek istediğini sö ; yledi . Ancak kabul etmedim . Ö ; nce Cem ' in teslim edilmesini istedim . Daha sonra da 3 milyon Avro istedim . Ancak bu parayı Fulya ' da aç ; ılacak MS Hastanesi ' ne bağışlayacaktım . Ç ; ü ; nkü ; eşim de MS hastası . &rdquo ; Karabulut , Ö ; zdemir ' in iddiasına ise &ldquo ; Ben kitaptan gelecek gelirin nereye gideceğini sordum . Kesinlikle ' Bize ne kadar para dü ; şecek ' diye sormadım&rdquo ; cevabını verdi .

Anne Nagihan Karbulut ise &ldquo ; Eşim kirli bir oyunun kurbanı oldu . İddialar doğru değil . Para falan istemiyoruz&rdquo ; dedi


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !