Şahin: Açılım sürecinde Meclis üzerine düşeni yapar

Haber Tarihi : 19.08.2009 11:50:17 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin, demokratik açılım sürecinde Meclis'in üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.
A +   A -

 

Şahin , ' Demokratikleşme aç ; ısından Meclis ' e gö ; revler dü ; şebilir , yasa değişiklikleri , Anayasa değişikliği olabilir , diğer mevzuatlarda değişiklikler olabilir . Bunlar Hü ; kü ; met tasarısı olarak gelir Meclis ' e ya da milletvekilleri teklif sunarlar . Her iki halde de Meclis elinden gelen gayreti , ç ; abayı gö ; sterir . ' dedi .
İstanbul Valiliği ' ne gelerek Vali Muammer Gü ; ler ' i ziyaret etti . Şahin burada demokratik aç ; ılımla ilgili sorulara muhatap oldu . Siyasi konulara değinmek istemediğini belirten Şahin bu sü ; reç ; te TBMM ' ye gö ; rev dü ; şmesi durumunda gerekenin yapılacağını bildirdi .
İstanbul Valiliği ' ne gelen Mehmet Ali Şahin tö ; ren mangasınca karşılandı . Valilik ö ; zel defterini imzalayan Şahin daha sonra Vali Gü ; ler ile sohbet etti . Şahin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı . Demokratik aç ; ılım ve Abdullah Ö ; calan ' ın muhatap alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya TBMM Başkanı Şahin , Bu konuda gerek hü ; kü ; met yetkilileri gerekse sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna aç ; ıklama yaptı . Benim Meclis Başkanı olarak bir aç ; ıklama yapmama ihtiyaç ; olduğunu dü ; şü ; nmü ; yorum . ' dedi . Bakan Şahin , demokratik aç ; ılım ile ilgili soruların hü ; kü ; mete ve konuyla ilgili ç ; alışma yapan bakanlara yö ; neltilmesi gerektiğini dile getirdi . Şahin , ' Benim mensubu olduğum siyasi partiyle ü ; yelik bağım devam ediyor ama bir siyasi faaliyette gö ; revde kaldığım sü ; re boyunca siyasi faaliyette bulunmam sö ; z konusu değil . O nedenle siyasi iç ; erik sorulara cevap veremeyeceğim . ' dedi .
CHP ve MHP ' nin tavrına ilişkin bir soru ü ; zerine de Başkan Şahin , ' Siyasi değerlendirme benden istemeyin . Bununla ilgili hü ; kü ; met temsilcileri , ilgili kişiler aç ; ıklama yaparlar . Ben şu andaki gö ; revim itibariyle tü ; m siyasi gö ; rü ; şlere yakın durumdayım . O nedenle bir siyasi partiyi , davranışı nedeniyle eleştirecek ya da methedecek durumda değilim . ' ifadelerini kullandı .
Bir basın mensubu bu sü ; reç ; te TBMM ' ye gö ; rev dü ; şü ; p dü ; şmeyeceği yö ; nü ; ndeki sorusuna ise Başkan Şahin şö ; yle yanıt verdi : ' Tü ; rkiye ' nin var olan ve ileride karşımıza ç ; ıkacak tü ; m sorunlarının ç ; ö ; zü ; m zemini TBMM ' dir . Bu bağlamda Meclisimize bir gö ; rev dü ; ştü ; ğü ; nde Meclisimiz bunu en iyi şekilde yerine getirecektir . Meclis Başkanı olarak benim bu konudaki fonksiyonum ; kolaylaştırmaktır , yardımcı olmaktır . Ç ; ü ; nkü ; millet iradesinin tecelli ettiği yer TBMM milleti ilgilendiren her tü ; rlü ; konuda en yetkili makamdır . Cumhuriyetimizin en temel kurumudur . Bu bağlamda tabii ki Meclisimize de gö ; revler dü ; şebilir . Dü ; ştü ; ğü ; nde de yerine getirilir . Demokratikleşme aç ; ısından Meclis ' e gö ; revler dü ; şebilir , yasa değişiklikleri , Anayasa değişikliği olabilir , diğer mevzuatlarda değişiklikler olabilir . Bunlar Hü ; kü ; met tasarısı olarak gelir Meclis ' e ya da milletvekilleri teklif sunarlar . Her iki halde de Meclis komisyonları ve genel kurul bu sü ; rece hizmet etmek iç ; in elinden gelen gayreti , ç ; abayı gö ; sterir . '
Gö ; rü ; şmenin ardından Vali Gü ; ler , Valilik Basın Danışmanı Nazır Şentü ; rk ' ü ; n yazdığı ' Babıali ve Sadrazamları , Babıali Vakanü ; vistleri ve İstanbul Valileri ' isimleri kitapları Başkan Şahin ' e hediye etti . Ardından basın kapalı olarak bir sü ; re gö ; rü ; şen Gü ; ler ve Şahin , daha sonra valiliği gezdi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !