Öğretmenin tacize uğradığı yalan

Haber Tarihi : 24.08.2009 12:49:40 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde Leyla P. isimli öğretmenin zehirlendiği, tacize uğradığı iddialarını yalanladı.
A +   A -

 

Bu ö ; ğretmenin psikolojik rahatsızlığı olduğuna işaret eden Ö ; zer , ' İki gü ; n ü ; st ü ; ste yapılan iki haber de asılsızdır . Bu ö ; ğretmen tecavü ; ze uğramamıştır . Ç ; ocuğu da tecavü ; ze uğramamıştır . Hepsi kü ; lliyen kendi senaryosudur . ' dedi .

Dü ; n ve ö ; nceki gü ; n bir gazetenin peş peşe yayınladığı iki haberin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Mü ; dü ; rü ; Ata Ö ; zer bir basın toplantısı dü ; zenledi . Ö ; ğretmen Leyla P . ve eşi Eyü ; p P . ' nin ' Ö ; ğretmenevi ' nde kahvaltı ettik . Zehirlenip , tacize uğradık ' şeklindeki iddialarını iç ; eren haberlerin iyice araştırılmadan , gerç ; ekmiş gibi yazıldığını belirten Ö ; zer , Zü ; beyde Hanım Ö ; ğretmenevi ' ni asılsız ve kü ; ç ; ü ; k dü ; şü ; rü ; cü ; bir haberle karalamanın basın ahlakına yakışmadığını dile getirdi . Haberlerin yayınlanmasından ö ; nce muhabirle konuştuğunu anlatan Ata Ö ; zer , ' Ben kendisine iddiaların kesinlikle doğru olmadığını sö ; yledim . Soruşturmayı yü ; rü ; ten savcının ö ; ğretmenevine yazdığı yazıyı , ö ; ğretmenevinin de savcılığa yazdığı yazıyı , tutanakları ayrı ayrı faksladım . Yanlış haber sonucu ortaya ç ; ıkacak durumun 106 bin ö ; ğretmeni ü ; zeceğini belirtim . Gerç ; ek olsaydı en yakın takipç ; isi olacağımı bildirdim . Cumartesi gü ; nü ; gazetelere bakınca bu haberi gazetede gö ; rdü ; m ' dedi .
Ata Ö ; zer yapılan haberlerle ilgili şu aç ; ıklamayı yaptı ' Mü ; dü ; rlü ; ğü ; mü ; zce yaşanan bu olayla ilgili tutulan tutanaklar , ö ; ğretmenevindeki gü ; venlik kamera gö ; rü ; ntü ; leri , yapılan tü ; m gö ; rü ; şmeler sonucunda karı kocanın bakış ve davranışlarında tutarsızlıklar olduğu gö ; zlendi . Gelen bu kişilerin ruhsal sorunlarının olduğu ya da ö ; ğretmenevini provoke etmek istediği kanaati ortaya ç ; ıktı . Aynı ailenin Ankara ' da Başkent Ö ; ğretmenevi ' nde bir gece konakladıkları , sabah ç ; ıkarken , ' Gece odamıza girip eşime tecavü ; z ettiler ' diyerek aynı tavırları sergiledikleri yapılan araştırmada ortaya ç ; ıktı . Ben ö ; ğretmenimi kınamıyorum . O hasta . Ona herkesin yardım etmesi gerekir . Bu arkadaşımızın yardıma ihtiyacı var . Onu rencide etmek iç ; in bu aç ; ıklamayı yapmıyorum . Bu hasta . Onu cezalandırmak doğru değil . Biz onu sevgiyle doğru yaklaşımla topluma kazandırmak zorundayız . '
Ö ; ğretmen Leyla P ' nin psikolojik tedaviye , bakıma ve yardıma ihtiyacı bulunduğunu sö ; yleyen Ata Ö ; zer , bu kişinin akıl sağlığı tedavisi gö ; rmesi iç ; in gerekli girişimlerde bulunulduğuna işaret etti . Ö ; zer , ' İstanbul Milli Eğitim Mü ; dü ; rlü ; ğü ; yapması gerekeni yapmıştır . Ama bu kişiyi deşifre etmeye gerek yoktu . Hal bö ; yleyken bu basın organı gerç ; ek olmayanları haber yapmıştır . Takdiri kamuoyuna bırakıyorum . '
Bö ; yle bir olayın yaşanmadığını , bunun kamera kayıtları , faturalarla ortaya konulduğunu belirten Ata Ö ; zer , Kadıkö ; y Başsavcılığı ' nın da olayla ilgili şikâ ; yetleri dikkate almayarak , takipsizlik kararı verdiğini dile getirdi .
Ata Ö ; zer bu kişinin halen ö ; ğretmenliğinin devam ettiğini ancak derslere girmesine izin verilmeyeceğini belirterek , ' İdari izinli sayılacak . Savcılığa başvurduk . Hastaneye yatırılıp tedavisine başlanması iç ; in ç ; alışmalar başlatıldı . Sayın bakanımız da ö ; ğretmenin derse girmemesini ve ç ; ocukların karşısına ç ; ıkarılmamasını istedi . ' ifadelerini kullandı .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !