Kredi Kartı borcu için yarın son gün

Haber Tarihi : 06.09.2009 12:48:20 Tüketiciler Birligi Başkanı Nazım Kaya, borçların yeniden yapılandırılması için başvurunun yarın sona erdiğini hatırlattı.
A +   A -

 

Takside bağlanan tutar itibarıyla hayal kırıklığına yol aç ; an kredi kartı borç ; larının yeniden yapılanmasında final gü ; nü ; tartışması yaşanıyor . Mü ; racaat iç ; in son gü ; nü ; n bankaların ileri sü ; rdü ; ğü ; gibi 4 değil , 7 Eylü ; l olduğuna vurgu yapan Tü ; keticiler Birliği , sö ; z konusu borç ; luları bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye ç ; ağırıyor .

Birlik Başkanı Nazım Kaya , ' Borcunu takside bağlamak isteyen bugü ; n ( pazartesi ) bankaya gidip yazılı mü ; racaatını yapsın . Eğer , ' Sü ; re 4 Eylü ; l ' de doldu ' denilirse , bu beyanı da dilekç ; eye dar kenar olarak işlesinler . Sö ; zlü ; başvuru ve retler hiç ; bir şekilde ispat edilemeyeceği iç ; in hakları gasp edilmiş olur . Ardından dilekç ; eleriyle birlikte Bankacılık Ü ; st Kurulu ' na şikâ ; yette bulunsunlar . ' tavsiyesinde bulundu .

Hü ; kü ; metin , kü ; resel krizle birlikte kredi kartı borç ; larında yaşanan yığılmaya ç ; are iç ; in uygulamaya koyduğu ' yeniden yapılandırma ' istenilen sonucu vermedi . Kredi kartı borcu sebebiyle haklarında icra takibi başlatılmış 875 bin kişiyi kapsayan ve toplam 3 milyar 100 milyon lira olan borcun , şimdiye kadar bu ç ; erç ; evede ancak 251 milyon lirası yapılandırıldı . Bankalar bu duruma ; borç ; luların ilgisizliğini gerekç ; e olarak gö ; sterirken , tü ; keticiler de bankaların işleri zorlaştırdığını ö ; ne sü ; rü ; yor .

Borç ; larının yeniden yapılandırılmasına ilişkin sü ; renin ne zaman dolacağı da konuyla ilgili diğer bir ö ; nemli bir tartışma maddesini oluşturuyor . Bankaların pek ç ; ok kart borç ; lusuna sü ; renin 4 Eylü ; l ' de dolduğunu sö ; ylediğine işaret eden Tü ; keticiler Birligi Başkanı Nazım Kaya , oysa sü ; renin 7 Eylü ; l Pazartesi gü ; nü ; sona ereceğini ileri sü ; rdü ; . Konuyla ilgili olarak Cihan ' a değerlendirmelerde bulunan Kaya , şu aç ; ıklamada bulundu :

' Hukuk Usulü ; Muhakemeleri kanununun 161 ' inci maddesinde , ' Gü ; n sü ; reli kanunlar yayınlandıktan sonraki gü ; n yü ; rü ; rlü ; ğe girer . ' diyor . Yani kanunun yayınlandığı gü ; nü ; n sü ; reden sayılmayacağı belirtiliyor . Bu nedenle bankaların duyurduğu gibi borç ; yapılandırmada sü ; re 4 Eylü ; l değil , 7 Eylü ; l Pazartesi gü ; nü ; doluyor . '

Kanun kapsamına giren kredi kartı borç ; lularından pazartesi gü ; nü ; de borç ; larını taksitlendirmek iç ; in bankalara başvurmalarını tavsiye eden Nazım Kaya , Bankacılık Dü ; zenleme ve Denetleme Kurumu ' ndan ( BDDK ) da tarih ile ilgili olarak bankaları uyarmasını istiyor . Bankaların , borcu yapılandırmamak iç ; in 2 ay boyunca mü ; şterileri oyaladığını ö ; ne sü ; ren Kaya , BDDK Başkanı Tevfik Bilgin ' in bankaların makul bir sü ; re uzatımına gidebileceklerini umut ettiğine yö ; nelik sö ; zlerine tepki gö ; sterdi .

' BDDK samimi olsaydı bankalardan bir gü ; zellik beklemek yerine , 2 ay boyunca bankaların gö ; revini yapıp yapmadığını denetlerdi . ' ifadelerini kullanan Nazım Kaya , bankaların sö ; z konusu kanun ö ; ncesinde de taksitlendirmeye gittiğini ancak , bu taksitlendirmeyi aylık yü ; zde 3 faizle yaptığını ifade etti . Kaya , ' Kamu otoritesini kullanmak yerine bankalara ricada bulundu . ' dedi .

' YÜ ; ZDE 8 ' LİK YAPILANDIRMADAN BANKALAR SORUMLU '

Tü ; keticiler Birliği Başkanı Kaya , toplam borcun yapılandırılan bö ; lü ; mü ; nü ; n yü ; zde 8 ' lerde kalmasında bankaların bu konudaki tutumunun etkili olduğunu sö ; yledi . Kaya şö ; yle konuştu :

' Bankalar , yapılan başvuruları ilk başlarda kabul etmedi . Sistem yoğunluğunu gerekç ; e gö ; sterilip , tü ; keticiler ilk 2-3 hafta geri ç ; evrildi . Ardından bazıları , tü ; keticileri , borç ; larıyla ilgilenen avukatlarına yö ; nlendirdi . Avukat parasını aradan ç ; ıkarmak iç ; in bö ; yle bir yol denediler . Bu tü ; r sorunlar nedeniyle hedeflenen tahsilâ ; t gerç ; ekleşmedi . Kanunun ç ; ıkarılması iç ; in yapılan masrafı dahi karşılamayan bir tahsilâ ; t yapıldı . '

Kart borcuna taksitlendirme kolaylığı , ö ; denecek tutarda ö ; nemli indirim sağlıyor . Sistem , kredi kartı borcunun temerrü ; de dü ; ştü ; ğü ; tarihteki anapara ve faiz tutarının 31 Mayıs 2009 tarihine kadar geç ; en sü ; rede makul bir artış uygulanarak ö ; demeye esas borç ; tutarının hesaplanmasını ö ; ngö ; rü ; yor . Tutarın , mü ; racaat tarihinden itibaren 30 gü ; n iç ; inde ö ; denmesi durumunda herhangi bir ilave faiz hesaplaması yapılmayacak .

Taksitle ö ; demenin tercih edilmesi durumunda , 31 Mayıs 2009 itibarıyla ö ; demeye esas borç ; tutarı 6 aylık vade iç ; in 1 , 04 ; 12 aylık vade iç ; in 1 , 08 ; 24 aylık vade iç ; in 1 , 18 ; 36 aylık vade iç ; in 1 , 26 katsayısıyla ç ; arpılacak . Bö ; ylece geri ö ; denecek toplam borç ; hesaplanacak ve ay sayısına bö ; lü ; nerek taksitler belirlenecek . Ö ; demeler 1 yıllık sü ; rede sadece 1 kez en fazla 15 gü ; n geciktirilebilecek . Ö ; rneğin borcunu 3 yılda ö ; deyecek bir vatandaş iç ; in 3 kez geciktirme hakkı olacak .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !