İstanbul'daki türbeler ziyarete açılıyor

Haber Tarihi : 19.08.2009 12:22:29 İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, yarından itibaren restorasyonu süren türbeler hariç tüm türbelerin ziyarete açılacağını söyledi.
A +   A -

 

Tü ; rbelerin bir ç ; oğunun gü ; venlik gerekç ; esiyle aç ; ılamadığını belirten Bilgili , 2010 Avrupa Kü ; ltü ; r Başkenti Ajansı ' nın desteğiyle gü ; venlik personeli sorununu ç ; ö ; zdü ; klerini kaydetti .

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu yılda vatandaşların tü ; rbeler ve camilere yoğun bir ilgi gö ; stermesi bekleniyor . İstanbul ' daki tü ; rbelerin son durumuyla ilgili İstanbul Tü ; rbeler Mü ; ze Mü ; dü ; rü ; Hayrullah Cengiz ve Tü ; rbeler Ç ; eşmeler Taşınır Taşınmaz Kü ; ltü ; r Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği ( Tü ; rç ; ek ) Yö ; netim Kurulu Başkanı Prof . Dr . Ahmet Emre Bilgili bir basın toplantısı dü ; zenledi . İstanbul Tü ; rbeler Mü ; ze Mü ; dü ; rü ; Hayrullah Cengiz konuşmasına 1 . Abdulhamit Tü ; rbesi ' nin restorasyonunun bugü ; n itibariyle bittiğini mü ; jdeleyerek başladı . İstanbul ' da 400 ' e yakın tü ; rbe bulunduğunu ve bunlardan 117 ' sinin kendi sorumlulukları altında olduğunu belirten Cengiz , kısaca bu tü ; rbelerin kendilerine nasıl devredildiğinden bahsetti . Osmanlı devleti dö ; neminde tü ; rbelerin kendi vakıfları himayesi altında olduğunu ve giderlerinin buradan karşılandığını kaydeden Cengiz , ' Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte tü ; rbeler Vakıflar Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; bü ; nyesinde toplandı . 2 Eylü ; l 1925 tarihinde tü ; rbeler bakanlar kurulu kararıyla kapatılırken , daha sonra tarihi kıymete haiz 125 tü ; rbe Maarif Vekaletine devredildi . 15 Şubat 1978 tarihinde İstanbul Tü ; rbeler Mü ; ze Mü ; dü ; rlü ; ğü ; kurularak tü ; rbelerin bakım , onarım ve diğer hizmetlerini yü ; rü ; tmeye başladı . ' diye konuştu .

Hayrullah Cengiz , İstanbul Tü ; rbeler Mü ; ze Mü ; dü ; rlü ; ğü ; bü ; nyesine dahil olan 25 gü ; venlik personeli ile birlikte , Hatice Turhan Sultan , Havatin , Cedid Havatin , 1 . Abdulhamit , 2 . Mahmud , Nef-i Fidan , Kanuni Sultan Sü ; leyman , Hü ; rrem Sultan , 3 . Mustafa , Yavuz Sultan Selim , Abdulmecid ve Şehzadeler tü ; rbelerinin ziyarete aç ; ılacağını ifade etti .

Tü ; rbeler Ç ; eşmeler Taşınır Taşınmaz Kü ; ltü ; r Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği ( Tü ; rç ; ek ) Yö ; netim Kurulu Başkanlığı gö ; revini de yü ; rü ; ten İstanbul İl Kü ; ltü ; r ve Turizm Mü ; dü ; rü ; Prof . Dr . Ahmet Emre Bilgili de yarından itibaren tü ; m tü ; rbelerin ziyarete aç ; ılacağını duyurdu . Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tü ; rbelere olan ilginin artacağını hatırlatan Bilgili , ' Restorasyon ç ; alışmaları devam eden tü ; rbeler hariç ; , diğer tü ; rbelerimiz yarından itibaren ziyarete aç ; ılacak ' dedi . Gü ; venlik sorununu şimdiye kadar belediyenin desteğiyle halletmeye ç ; alıştıklarını ve birç ; ok tü ; rbenin gü ; venlik personeli eksikliğinden dolayı kapalı olduğuna dikkat ç ; eken Bilgili , 2010 Avrupa Kü ; ltü ; r Başkenti Ajansı ' nın desteğiyle 25 gü ; venlik personeli alındığını sö ; yledi . Tü ; rç ; ek ' in tü ; rbeleri ziyarete aç ; ık tutmayı amaç ; ladığını vurgulayan Bilgili , ' tü ; rbeler . org . tr ' internet sitesini tanıttı . Sitede tü ; rbelerle ilgili her tü ; rlü ; bilginin bulunduğunu kaydeden Bilgili , ' Sitemize girenler tü ; rbelerde sanal gezi yapabilecek . Ayrıca vatandaşlar tü ; rbeleri ziyaret etmeden ö ; nce bu siteye girerek bilgilenebilirler . Benim tavsiyem tü ; rbe ziyaretlerinin verimli olması iç ; in vatandaşlar kitaplardan veya bu siteden bilgi alsın ' diye konuştu .

Derneğin bağışlarla ayakta durduğunu da ifade eden Ahmet Emre Bilgili . bağışların ve giderlerin internet sitesinde şeffaf olarak gö ; rü ; lebileceğini de sö ; zlerine ekledi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !