Hurda indiriminde görüş ayrılığı

Haber Tarihi : 04.09.2009 09:30:19 ÖTV sonrası için hurda teşviği kulisleri başlayınca iki bakanlık karşı karşıya geldi. Maliye istemiyor, Sanayi Bakanlığı ise yeşil ışık yaktı.
A +   A -

 

Hü ; kü ; metin , krizin yaralarını sarmak ve iç ; talebi canlandırmak iç ; in başta otomotiv sektö ; rü ; olmak ü ; zere , bazı ü ; rü ; nlere getirdiği vergi indiriminin dolmasına kısa sü ; re kala ' hurda teşviği ' yine gü ; ndeme geldi . Star gazetesinin haberine gö ; re , otomotivciler , 30 Eylü ; l ' de Ö ; TV indiriminin bitmesiyle hurda teşviğinin başlatılması iç ; in kulis yaparken , Maliye hem indirimlerin uzatılmasına hem de hurda indirimine karşı ç ; ıktı . Maliye , 2009 ' un son ç ; eyreğine ve 2010 ' a ilişkin vergi tahminlerini de vergi indirimlerinin devam etmeyeceğini baz alarak yaptı . Maliye ' nin , hiç ; bir vergi indirimine sıcak bakmadığı , hatta bazı ü ; rü ; nlerde verginin artırılması gö ; rü ; şü ; nü ; savunduğu belirtildi .

16 YAŞ SINIRI İSTENİYOR

Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ' nın da bir ç ; alışma hazırladığı , kontrollü ; bir hurda indirimine yeşil ışık yaktığı kaydedildi . Sanayi Bakanlığı ' nın ö ; nerdiği sisteme gö ; re , hurda araç ; ların otomotiv fabrikalarına teslimi halinde , teşvik sağlanacak . Hurda indirimi konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye  ; Bakanlığı ' nın gö ; rü ; ş ayrılığına dü ; ştü ; ğü ; bildirildi .

SON KARAR BAŞBAKAN ' DA

Vergi indirimleri ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ayrıntılı rapor hazırlayacaklar . Hazırlanacak raporlar , sü ; renin bitimine kısa bir sü ; re kala Başbakan Erdoğan ile yapılacak toplantıda ele alınacak . Bu toplantının sonucuna gö ; re , indirimler konusunda son karar verilecek . Ancak , Maliye ve Hazine ' nin indirimlerin kaldırılması yö ; nü ; nde gö ; rü ; ş birliğine vardığı şimdiden kulislerde konuşulmaya başladı . Otomotiv sektö ; rü ; temsilcilerinin , uzun sü ; redir 16 yaş ve ü ; zerindeki araç ; lar iç ; in hurda teşviğinin Ö ; TV indiriminin ardından uygulamaya konulması yö ; nü ; nde talebi bulunuyordu .

Ergü ; n : Bir yerde kesmek icap eder

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergü ; n , Ö ; TV ve KDV indirimiyle ilgili uygulamayı ' ilaç ; tedavisine ' benzeterek , gerektiği noktada kesmenin ö ; nem taşıdığını belirtti . Ergü ; n &ldquo ; İlacı vermeye devam ederseniz , artık bir uyuşturucuya dö ; nü ; şü ; r hadise . Bir yerde kesmek icap eder . Etki analizlerini bitirmeden vergi indirimleri devam edecektir , devam etmeyecektir , yeni indirimler gelecektir sö ; zleri manipü ; lasyon olur&rdquo ; dedi .

MALİYE KARŞI Ç ; IKTI

Maliye Bakanlığı ' nın , 30 Eylü ; l tarihinde sü ; resi dolacak olan vergi indirimlerinin bir daha uzatılmasına karşı ç ; ıkmasında , vergi indirimi yapılan sektö ; rlerde vergi tahsilatının artmamasının etkili olduğu ortaya ç ; ıktı . Maliye Bakanlığı denetim elamanları , vergi indirimi yapılan sektö ; rlerdeki vergi artışlarını tek tek ç ; ıkardı . Bu kapsamda , birç ; ok firmanın vergi indirimlerini , tü ; keticiye indirim yerine zam olarak yansıttıkları tespit edildi . Otomotiv sektö ; rü ; nde ise , birinci ü ; ç ; aylık dö ; nemde vergi tahsilatında sağlanan vergi artışlarının , ikinci indirim sırasında gerç ; ekleşmediği tespit edildi . Bu nedenle , Maliye Bakanlığı vergi indirimlerinin tamamen kaldırılması gerektiği gö ; rü ; şü ; nü ; savunuyor .

16 yaş ü ; zeri 4 milyon araç ; trafikte

Araç ; yaşı Miktarı Toplam ( Milyon iç ; indeki adet ) payı ( yü ; zde )

21 yaş ve ü ; zeri 2 . 327 21

16-20 1 . 592 20

11-15 2 . 179 15

6-10 1 . 831 17

0-5 3 . 050 28

Genel toplam 10 . 980 100


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !