Hisarcıklıoğlu: Türkiye'de daha fazla Katar yatırımı görmek istiyoruz

Haber Tarihi : 18.08.2009 Katar Emiri Altesleri Şeyh Hamad Bin Khalifa Al-Thani ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da Türk-Katar İş Konseyi Toplantısına katıldı.
A +   A -

 

Tü ; rk-Katar İş Konseyi tarafından Ç ; ırağan Sarayı ' nda dü ; zenlenen ç ; alışma kahvaltısı , Katar Emiri Al-Thani , Cumhurbaşkanı Gü ; l ve iki ü ; lke bakanlarının katılımıyla gerç ; ekleşti . Toplantıda konuşan TOBB ve DEİK Başkanı Rifat Hisrcıklıoğlu , Tü ; rk tarihinde Katar ' ın ç ; ok ö ; nemli bir yere sahip olduğun bugü ; n de 7 binden fazla Tü ; rk ' ü ; n Katar ' da yaşadığını sö ; yledi . Katar ' ın son yıllarda dü ; nyada artan enerji fiyatları nedeniyle daha da zenginleştiğini ifade den Hisarcıklıoğlu ' Ancak Katar ' ın esas başarısı sadece bu nimete dayanmadan atmakta olduğu uzun vadeli stratejik adımlardadır . ' dedi .
Bu gü ; n Katar ' ı refaha taşıyan pek ç ; ok projenin altında Tü ; rk mü ; teahhitlerin imzası olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu , yü ; z yıl ö ; nce Zubara ' da , Hü ; r ' de , Vakra ' da camiler , iskeleler inşa edenlerin bu gü ; nde bu hizmeti sü ; rdü ; rdü ; klerini sö ; yledi . Tü ; rk iş dü ; nyası olarak Katar ' ın kalkınma refah ve istikrar yolunda attığı stratejik adımlar dikkatle ve takdirle takip ettiklerini dile getiren TOBB Başkanı , Katar ' ın bö ; lgenin geleceği aç ; ısında da ö ; nemli bir ü ; lke olduğunu kaydetti .
TOBB Başkanı Tü ; rkiye ' nin son yıllarda ekonomide yakaladığı başarılarda Tü ; rk ö ; zel sektö ; rü ; nü ; n bü ; yü ; k katkısı olduğunu belirterek Katar iş dü ; nyasıyla da işbirliğine gitmek istediklerini kaydetti . ' Biz ortaklık kuyusundan daha ç ; ok su ç ; ekmeliyiz ' diyen Hisarcıklıoğlu Katar ' ın enerji kaynakları dışında başta hizmet sektö ; rü ; olmak ü ; zere planladığı yatırımlarda Tü ; rk işadamları olarak işbirliğine gidilebileceğini sö ; yledi . Hisarcıkoğlu şö ; yle devam etti . ' Biz kö ; rfez ü ; lkeleri değerlendirirken gelirine değil enerji dışı gelirlerinin artış trendine bakıyoruz . Buda bir vizyon meselesi . Tü ; rkiye ' de daha fazla Katar yatırımı gö ; rmek istiyoruz . Katar ' ın Tü ; rkiye ' yi hizmetler sektö ; rü ; nde olduğu kadar ü ; retim amaç ; lı da kullanabileceğine inanıyoruz . '


' DOHA ' DA ' TÜ ; RKİYE VE KATAR EKONOMİK VE STRATEJİK DİYALOG KONFERANSI ' DÜ ; ZENLENSİN '
Konuşmasında iki ü ; lke işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak alanlara değinen Rifat Hisarcıklıoğlu , gelecek yıl Doha ' da Katara Emiri ' nin himayesi altında ' Tü ; rkiye ve Katar Ekonomik ve Stratejik Diyalog Konferansı ' dü ; zenlenerek ortak bir 2010-2020 perspektifi oluşturulabileceğini sö ; yledi . İkinci olarak Katar Eğitim şehriyle Tü ; rk ü ; niversiteleri arasında ö ; ğrenci ve ö ; ğretim ü ; yesi değiştirme programının acilen hayata geç ; irilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu , Katar ' ı daha fazla tanımak , Katar tarafından daha fazla tanınmak iç ; in bu adımın ö ; nemli olduğunu anlattı . İki ü ; lke arasında hızla yü ; kselen ticaret hacminin bankacılık konusunda ortaklığı gerektirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu , Doha ve Ziraat Bankasının iki ü ; lkede karşılıklı temsilciliklerinin kurulması iç ; in destek istedi . Hisarcıklıoğlu , enerji konusunda da ü ; retici Katar ' la taksim merkezli Tü ; rkiye ' nin ö ; nemi bir sinerji oluşturabileceğini kaydetti .


İKİ Ü ; LKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI
Katar ' ın Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Ticaret Bakan Yardımcısı Khaled Bin Mohammed Al-Attiyah da iki ü ; lke arasındaki işbirliğine vurgu yaptı . Katarlı Bakan , bu gü ; n iki ü ; lke arsında sekiz anlaşma , ü ; ç ; protokol , dö ; rt mutabakat zabtı olduğunu ve ayrıca gıda gü ; venliği , alt yapı yatırımları ve turizm alanlarında mevcut yatırımların geliştirilebileceğini sö ; yledi . Konuk Bakan , iki ü ; lke arasındaki ticaret hacminin bir milyar doları aştığını kaydetti .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !