Gürcistan'da 23 gün mahsur kalan Türk gemiciler ailelerine kavuştu

Haber Tarihi : 06.09.2009 18:19:14 Gürcistan sahil güvenlik birimlerince karasularını ihlal gerekçesiyle 23 gündür alıkonulan 12 Türk gemici ailelerine kavuştu. Serbest bırakılan 4 denizci Panama bandıralı 'M/T Buket' adlı gemide kaldı. Kaptan Coşkun Mehmet Öztürk ise kefaleti yatırılmasına rağmen hala hapiste tutuluyor.
A +   A -

 

Gü ; rcistan Sahil Gü ; venlik ekipleri tarafından 23 gü ; ndü ; r alıkonulan 17 Tü ; rk gemiciden 12 ' si İstanbul ' a geldi . Aralarında gemide stajyer olarak gö ; rev yapan tek bayan Ö ; zlem Akıncı ' nın da bulunduğu mü ; rettebat THY ' nin tarifeli uç ; ağıyla Batu ' dan İstanbul ' a ulaştı . Atatü ; rk Havalimanı ' nda aileleri ve Densa Tanker İşletmeciliği ' nin ortaklarından Hü ; seyin Avni Şan tarafından ç ; iç ; eklerle karşılanan gemiciler yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı . Ailesiyle kucaklaşan denizcilik ö ; ğrencisi Ö ; zlem Akıncı , sadece tutuklu kaldıklarını bunun dışında başka bir problem olmadığını belirterek sadece biran evvel Tü ; rkiye ' ye dö ; nmeyi dü ; şü ; ndü ; ğü ; nü ; anlattı .

Kamarot Ö ; nder Keç ; eli de , ailelerine kavuşmaktan daha gü ; zel bir şeyin olmadığını belirterek , yaşadıklarını şö ; yle dile getirdi : ' ' Uluslararası sularda sadece Somali ' de korsan var biliyorduk alma Gü ; rcistan ' da da varmış . ' Rus sahil gü ; venliğiyiz ' diye gemiye binip silahlarla gece bizi yataklardan kaldırdılar . Ne oluyor ne bitiyor haberimiz yok . Geminin cihazlarını , yü ; kü ; mü ; zü ; hatta kendi eşyalarımızı bile aldılar . ' '

Gemi mü ; rettabatlarından birkaç ; aylık evli Hü ; seyin Koray Ergü ; n ' ü ; havalimanında eşi Elif Koray karşıladı . Ergü ; n , sıkıntılı geç ; en gü ; nlerde eşine iyi olduğuna inandırmak iç ; in kendi el yazısı ile mektup yazdığını belirtti .

Ç ; arkç ; ıbaşı Bü ; lent Taş , sahil gü ; venliğin gemiye bindiğinde silahları ü ; zerlerine doğrultarak yataktan kaldırıldıklarını bu sırada bağrışmalar yaşandığını ifade etti .

Herkesi balonda topladıklarını sö ; yleyen Taş , ' ' Kö ; prü ; ü ; stü ; nü ; teslim aldılar . Bizi Sinop ' un 100 mil aç ; ığında ö ; zgü ; r bir ortam olan uluslar arası alanda aldılar Poti ' ye getirdiler . Gemide 22 gü ; n kadar mahsur kaldık . Gemide sü ; rekli asker vardı . Ama armatö ; rü ; mü ; z Şinasi bey her tü ; rlü ; ihtiyacımızı karşıladı . Rahatımızın iç ; in ellerinden geleni yaptı . Poti ' ye gelir gelmez Kaptan Coşkun Mehmet Ö ; ztü ; rk ' ü ; hapse attılar . Onun parası da yatırıldı . İnşallah pazartesi gü ; nü ; hâ ; kim karşısına ç ; ıkıp serbest kalır . ' ' diye konuştu .

' ' GÜ ; RCİSTAN KARASULARINI İHLAL ETMEDİK '

Densa şirketi ortağı Hü ; seyin Avni Şan ise , Panama bandıralı ' M/T Buket ' adlı geminin 15 Ağustos 2009 tarihinde uluslar arası deniz suyunda Gü ; rcü ; sahil gü ; venlik gö ; revlilerince alıkonulduğunu hatırlatarak , gemideki 17 kişinin tutuklanarak hapse atıldığını sö ; yledi .

Geç ; en hafta sonuç ; lanan mahkemede 16 kişinin kefaletle serbest kaldığı iç ; in sevinç ; li olduklarını belirten Şan , ' ' Ama geride gemi kaptanımızın kaldı . Kefaleti yatırılmasına rağmen dü ; n tahliye kararı ç ; ıkmadı . Ü ; mit ediyoruz ki , Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bö ; lgeye giderek yapacağı temaslar sonucu kaptanı ve gemiyi yü ; kü ; yle serbest bırakılacağını ü ; mit ediyoruz . ' ' şeklinde konuştu .

El konulma dışında personelin fazla zorluk yaşamadığını kaydeden Şan , hukuksuzlukla başlayan olayın ç ; alışanlarının ö ; zgü ; rlü ; ğü ; nü ; kısıtladığına dikkat ç ; ekti .

Hü ; seyin Avni Şan , ' ' Gü ; rcü ; karasularını ihlal sö ; z konusu değil . Arama Kurtarma Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; bö ; lgenin haritasını ç ; ıkardı . Geminin alıkonulduğu belli . Dışişleri bakanlığı tarafından da Batum Bü ; yü ; kelç ; iliği aracılığıyla aynı belge mahkemeye sunuldu . Haklılığımız ortadadır . En kısa zaman iç ; erisinde hukuk yerini bulacaktır . ' ' aç ; ıklamasını yaptı .

İzmit Yarımca Limanı ' ndan Abhazya ' nın Suhumi limanına gitmek ü ; zere 12 Ağustos ' ta 2 bin 800 ton benzin ve motorin yü ; kü ; yle yola ç ; ıkan Panama bandıralı ' M/T Buket ' adlı gemisi ve 17 kişilik mü ; rettebatı Karadeniz aç ; ıklarında Gü ; rcistan sahil gü ; venlik birimlerinin mü ; dahalesiyle karşılaşmıştı .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !