Ergenekon'da 3 tahliye

Haber Tarihi : 28.08.2009 10:23:06 Ergenekon davası tutuklu sanıklarından Aydın Yüksek ve Hayati Özcan ile birleştirilen Danıştay saldırısı davasının tutuklu sanığı Süleyman Esen hakkında tahliye kararı verildi.
A +   A -

 

Mahkeme , Ankara 11 . Ağır Ceza Mahkemesi ' nde gö ; rü ; len Vatansever Kuvvetler Gü ; ç ; Birliği Hareketi ( VKGBH ) davasının Ergenekon davasıyla birleşmesi yolunda istenen gö ; rü ; şe olumlu cevap verdi . İzmir ' de gö ; rü ; len 3 ' ü ; mü ; şteki şü ; pheli toplam 180 şü ; phelisi bulunan Anafor davası ile birleştirme yö ; nü ; nde ise sanık sayısının ç ; okluğu sebebiyle yargılamanın sü ; rü ; ncemede kalma ihtimali değerlendirilerek olumsuz gö ; rü ; ş bildirildi .
İstanbul 13 . Ağır Ceza Mahkemesi ' nde gö ; rü ; lmekte olan Ergenekon davasında ö ; nceki oturuma ilişkin talepleri değerlendiren mahkeme heyeti , 5 saatlik bir aranın ardından 3 tahliye kararı verdiklerini aç ; ıkladı . Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Aydın Yü ; ksek ve Hayati Ö ; zcan ile birleştirilen Danıştay davasının tutuklu sanığı Sü ; leyman Esen ' in , mevcut delil durumu , tutuklu bulundukları sü ; re ile suç ; vasfının değişme ihtimalinin gö ; zö ; nü ; nde bulundurulması sebebiyle tahliyelerine karar verildiği aç ; ıklandı .

Kararda , Ankara 11 . Ağır Ceza Mahkemesi ' nin , kendilerinde gö ; rü ; lmekte olan VKGBH davasının Ergenekon davasıyla birleştirilmesi konusunda istediği gö ; rü ; şe , mahkeme olumlu cevap verdi . İzmir 8 . Ağır Ceza Mahkemesi ' nde gö ; rü ; lmekte olan 180 sanıklı Anafor davasının ise , aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilmekle birlikte , sanık ç ; okluğu sebebiyle yargılamanın sü ; rü ; ncemede kalabileceği belirtilerek Ergenekon davasıyla birleştirilmesine gerek gö ; rü ; lmedi .

Bugü ; ne kadar yapılan yargılamalarda sanıklar ile avukatlarının savunma dışında anlatımları nedeniyle davanın gereksiz yere geciktiği , ileriki aşamalara geç ; ilmesinin engellendiği hatırlatılarak , bundan sonraki oturumlarda verilen sö ; z hakkının yarım saat ile sınırlandırılmasına karar verildi .

Tutuklu sanık Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n , 4 Ağustos 2009 tarihinde gö ; rü ; len 103 nolu oturumda savunma sınırlarını aştığı ileri sü ; rü ; lerek oturuma ilişkin kayıtların da gö ; nderilmesi suretiyle Silivri Cumhuriyet Savcılığı ' na suç ; duyurusunda bulunulması karara bağlandı .

Ergenekon soruşturmasıyla aç ; ılan 3 . davada gizli tanık Anadol olduğu ileri sü ; rü ; len birinci davanın tutuklu sanığı Ü ; mit Sayın ' ın , ' Can gü ; venliğinin tehlikede olduğu ' na ilişkin talebiyle ilgili olarak da Sayın ' ın , sü ; resiz olarak mahkemeye katılmaktan muaf tutulması da kararlaştırıldı .

Tutuklu sanık Hayrettin Ertekin ' in talebi doğrultusunda , soruşturma aşamasında evinde ele geç ; irildiği belirtilen toplu tabancanın antika olup olmadığının Adli Tıp Kurumu ' ndan sorulmasına karar verildi . Duruşma , 31 Ağustos 2009 gü ; nü ; saat 09 . 30 ' a ertelendi .

Ö ; te yandan sanık Ferit İlsever ' in ç ; apraz sorgusu sırasında , kendisi hakkında ç ; ok konuşulduğunu belirten tutuklu sanık Mehmet Zekeriya Ö ; ztü ; rk , bazı aç ; ıklamalarda bulunacağını belirterek sö ; z aldı . 8 ay kadar Ulusal Kanal ' da ç ; alıştığını , silahıyla girip ç ; ıktığını , ancak birgü ; n silahını vermesinin istendiğini , bundan sonra yö ; netimle sorunlar yaşadığını ifade etti . Ulusal Kanal , İşç ; i Partisi ve Aydınlık dergisinin faaliyet yü ; rü ; ttü ; ğü ; bina iç ; erisinde gü ; venliğe dikkat edildiğinin ileri sü ; rü ; ldü ; ğü ; nü ; belirten Ö ; ztü ; rk , ' Ö ; zel yetenek ya da septik yapı varsa iç ; lerindeki MİT ' i , JİT ' i , casusu ya da askeri hemen tesbit ederlerdi . Ancak septik yapı , tesbit ettiği kişileri hemen kapıdışarı etmez , Tuncay Gü ; ney ö ; rneğinde olduğu gibi bir sü ; re kullanırdı ' diye konuştu . İşç ; i Partili sanıkların avukatları ile İlsever ' in , ' Zekeriya Ö ; ztü ; rk , partili genç ; lerin kendisini sevmediklerini sö ; ylü ; yor ama yaşlıları da sevmiyordu ' şeklindeki aç ; ıklamalarından sonra Ö ; ztü ; rk ile İşç ; i Partisi avukatları arasında uzun sü ; ren tartışma yaşandı . Haddinin bildirilmesi gerektiğini ifade eden avukatlara Ö ; ztü ; rk , ' Siz kimsiniz ki bana haddimi bildireceksiniz? topunuz bir olsanız kaç ; yazarsınız? ' Diye cevap verdi . Bunun ü ; zerine mahkeme başkanı Kö ; ksal Şengü ; n , ' Bu seviyede insanlarsınız . Birbirinize bu şekilde hitap etmeniz normal mi? ' Diye sordu . İP ' li avukatlar bu sö ; ze tepki gö ; sterince başkan Şengü ; n , ' Sadece sizi kastetmiyorum . Herkes birbiri iç ; in bu tarz sö ; zler kullanıyor . Burada hiç ; kimse sü ; tten ç ; ıkmış ak kaşık değil ' ifadesini kullandı .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !