Erdoğan:İspat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar

Haber Tarihi : 21.08.2009 15:18:36 Erdoğan, 'ABD kaynaklı açılım' eleştirisine sert çıktı: İspatlayamazlarsa alçaktırlar
A +   A -

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , demokratik aç ; ılım konusunda kapıları kapatan MHP ' ye sert mesajlar gö ; nderdi . Aç ; ılım sü ; recinin ABD kaynaklı olduğunu iddia eden MHP ' lilere tepki gö ; steren Erdoğan , ' Bunu ispat ederlerse biz her şeye hazırız . Ama ispat edemezlerse alç ; aktırlar , namussuzdurlar ' dedi . Erdoğan , Abdullah Ö ; calan ' ın idam cezasının sü ; men altı edildiğini sö ; yleyerek , ' Bunu hangi iktidar yaptı? ' diye sordu . Erdoğan , İstanbul Bü ; yü ; kşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ' ın ü ; ç ; ü ; ncü ; kö ; prü ; ye ilişkin yaptığı aç ; ıklamanın gü ; zergahla ilgisinin olmadığını sö ; yledi .

Başbakan Erdoğan , cuma namazını Dolmabahç ; e ' de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii ' nde kıldı . Namaz sonrası camiden ç ; ıkan Erdoğan ' a ç ; ok sayıda vatandaş sevgi gö ; sterilerinde bulundu . Basın mensuplarının burada sorularını yanıtlayan Erdoğan demokratik aç ; ılım ile ilgili ö ; nemli mesajlar verdi . MHP ' ye sert mesajlar yolladı .

MHP Genel Başkanı Devlet Bahç ; eli ' nin sert muhalefetini hatırlatan bir basın mensubu ' MHP , hü ; kü ; metin Ö ; calan ' ı muhatap alacağını iddia ediyor ' yö ; nü ; nde bir soru yö ; neltti . Erdoğan bu konuyla ilgili ise şunları sö ; yledi : ' Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum . Ç ; ü ; nkü ; şu anda bir barış sü ; recini sü ; rdü ; rmenin gayreti iç ; erisindeyiz . Ben bü ; tü ; n medya ve Tü ; rk halkına şunu sö ; ylü ; yorum : Tü ; rkiye ' de idam cezası kalkmadan ö ; nce bu ü ; lkenin iktidarında kim vardı? DSP vardı MHP vardı ANAP vardı . Ö ; calan yakalanıp getirildiği zaman acaba idamı ile alakalı kararını sumen altında bekleten iktidar kimdi? Bunlar değil miydi? Bunlar şimdi neyi konuşuyorlar? Nasıl kendilerinde bu tü ; r şeyi konuşma hakkını bulabiliyorlar? Onların iktidarı dö ; neminde AB muktesebatına gö ; re idam cezası kaldırılmıştır . Hatta o dö ; nemde parlamentoda olan şu anda milletvekili arkadaşların bir ç ; oğu destek vermişti . Şimdi kalkıp da bu tü ; r şeyleri konuşmasını anlamak mü ; mkü ; n değil . Bakın ç ; ok aç ; ık net bir şey sö ; ylü ; yorum . Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar . ' Amerika ' nın bir projesidir ' diye . Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız . Ama ispat edemezlerse alç ; aktırlar , namussuzdurlar . Bu kadar aç ; ık konuşuyorum , bu kadar ağır konuşuyorum . Bu kadar iftiraların , hakaretlerin altında bu iktidar kalmaz . Bu iktidar Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin iktidarıdır . Herhangi bir ü ; lkenin temsilcisi değildir . Bizim uluslararası toplantılarda nasıl bir tavır ortaya koyduğumuzu uluslararası camia ç ; ok iyi bilir . Tü ; rkiye Cumhuriyeti şu anda dü ; nyada ağırlığı olan bir ü ; lke haline gelmiştir . Gü ; ndemi belirlenen bir ü ; lke değil gü ; ndem belirleyen bir ü ; lkedir . Birleşmiş Milletler Gü ; venlik Konseyi ' nin geç ; ici ü ; yesidir . Beyefendiler acaba iktidar oldukları zaman hangi uluslararası kuruluşun iç ; erisine Tü ; rkiye ' yi sokabildiler? Tü ; rkiye şu anda İKÖ ; ' nü ; n ikinci dö ; nem genel sekreterliğini almıştır . Tü ; rkiye belli bir saygınlığa ulaştı . AB mü ; zakere sü ; recini başlattı . Tü ; m ç ; evredeki ü ; lkelerle ilgili arabuluculuk ç ; alışmalarında etkin rol oynamıştır . Bü ; tü ; n bu gerç ; ekler ortada . Bundan ö ; nce ü ; lkemizde iktidara gelenler ne gibi adımlar atmıştır? Ben bu hususlarda ö ; zellikle dü ; şü ; nce insanlarının , yazar ç ; izer kişilerin daha adil , daha insaflı olmaya davet ediyorum . Bunları halkımın takdirine bırakıyorum '

' Sü ; recin seyrinden memnun musunuz? Yavaş ilerliyor diyenler var ' yö ; nü ; ndeki soruya ise Erdoğan , ' Hayır hayır . Gayet iyi gidiyor . Bu sü ; reç ; ö ; yle alelade bir sü ; reç ; değil . Ç ; ok dikkatli gidilmesi gerekiyor . Birileri kalkıp hızlandırmak iç ; in tahrik etmek suretiyle bozmak , dejenere etmek isteyenler olabilir . Biz bu oyunun iç ; ine dü ; şmek istemiyoruz . Dikkatli gideceğiz , yere sağlam basacağız . İnşallah netice oluştuğu anda tü ; m halkımıza aç ; ıklayacağız . Yıl başından ö ; nce inşallah bu sü ; reci bitiririz ' dedi .


' AÇ ; IKLANAN Ü ; Ç ; Ü ; NCÜ ; KÖ ; PRÜ ; NÜ ; N GÜ ; ZERGAHI DEĞİLDİR '

İstanbul Boğazı ' nda yapılması planlanan ü ; ç ; ü ; ncü ; kö ; prü ; ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan , ' Aç ; ıklanan şey ü ; ç ; ü ; ncü ; kö ; prü ; nü ; n gü ; zergahı değildir . Biz bununla ilgili ç ; alışmaları yapıyoruz . Orada farklı bir kaç ; gü ; zergah vardı . Nihai ç ; alışma iç ; in ben , Ulaştırma Bakanı ve belediye başkanı helikopterle bö ; lgeyi dolaşacağız . Dolaştıktan sonra hazırlanan alternatifleri de gö ; rerek kararımızı vereceğiz . Burada malum bir partinin il başkanının yapmış olduğu aç ; ıklamalar sadece durumdan vazife ç ; ıkarmak veyahut da rol kapmaktan ö ; te bir şey değildir ' dedi .

Ü ; ç ; ü ; ncü ; kö ; prü ; nü ; n ç ; evreye olumsuz etki doğuracağına ilişkin eleştirilerin de hatırlatılması ü ; zerine Erdoğan , ' Bu eleştiri yapanlar birinci kö ; prü ; ye de karşıydılar , ikincisine de karşıydılar . Deniz altından yapılacak lastikli geç ; işe de karşılar . Bunlar her hayırlı işe karşıdırlar . Ama bittikten sonra buraları kullanmakta ç ; ok mahirdirler ' dedi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !