Dong Feng Motor ve Güney koreli çelik devinden Türkiye'ye yatırım

Haber Tarihi : 02.09.2009 16:09:27 Dünyanın 4. büyük çelik şirketi, Güney Koreli Pohang IronSteel Company (POSCO), ilk etapta 24 milyon dolar değerinde yatırımla Bursa'da bir yassı çelik üretim tesisi hizmete sokuyor. Çin'in 3. büyük otomotiv üreticisi Dong Feng Motor (DFM) ise, 250 milyon dolar değerinde sıfırdan bir yatırımla Türkiye'ye geliyor.
A +   A -

 

Başbakanlık Yatırım Ajansı ' ndan yapılan yazılı aç ; ıklamada , Tü ; rkiye ' nin ; yatırımcılar tarafından beklenen Teşvik Yasası ' nın da etkisiyle ; doğrudan yabancı yatırım girişinde dü ; nya ve AB ortalamasının ü ; zerinde başarılara imza atmaya devam ettiği ifade edildi . Ajans Başkanı Alpaslan Korkmaz , kü ; reseli ekonomik dalgalanmaya paralel olarak , yabancı yatırım hareketlerinin etkilendiğini ancak Tü ; rkiye ' ye gerç ; ekleşen yabancı yatırım girişinin , hem dü ; nya , hem de Avrupa Birliği ü ; lkelerine nazaran daha az etkilendiğini sö ; yledi .

Aç ; ıklamada , dü ; nyanın 4 . bü ; yü ; k ç ; elik şirketi , Gü ; ney Koreli Pohang IronSteel Company ' nin ( POSCO ) ilk etapta 24 milyon dolar değerinde sıfırdan yatırımla , Bursa ' da bir yassı ç ; elik ü ; retim tesisi hizmete soktuğu ifade edildi . POSCO ' nun Tü ; rkiye ' de planlanan yıllık 170 bin mt . ü ; retiminin , otomotiv sektö ; rü ; ne yö ; nelik olarak gerç ; ekleşeceği kaydedildi . Yıl sonuna kadar temeli atılacak yeni yatırımın 2010 yılında başlaması planlanıyor .

Ç ; in ' in 3 . bü ; yü ; k otomotiv ü ; reticisi Dong Feng Motor ( DFM ) ise 250 milyon dolar değerinde yine sıfırdan bir yatırımla Tü ; rkiye ' ye geliyor . Yıllık Tü ; rkiye ' nin toplam araç ; ü ; retimi olan 1 . 1 milyon adetin ü ; zerinde , 1 . 3 milyon araç ; olarak gerç ; ekleşen şirketin , bu yatırımla Tü ; rkiye ' de yılda 52 bin adet ü ; retim planı bulunduğu ve bin kişilik istihdam sağlayacağı belirtildi . Yatırımın gerç ; ekleştirileceği bö ; lge konusunda fizibilite ç ; alışmalarının sü ; rdü ; ğü ; , temel atmanın 2010 ' un ilk ç ; eyreği iç ; in hedeflendiği ifade edildi .

Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz yeni yatırımlara ilişkin olarak , ' Bugü ; n yaptığımız iki bü ; yü ; k şirketin yatırım duyuruları da , akıllı yatırımcıların bu dö ; nemde , Tü ; rkiye ' de pozisyon almanın avantajlarını gö ; rdü ; klerini gö ; steriyor . Orta ve uzun vadeli bakan her yatırımcı son kararını Tü ; rkiye ' den yana verecektir ' diye konuştu .

( CİHAN )


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !