Doğan’a görülmemiş ceza

Haber Tarihi : 08.09.2009 10:52:56 Doğan Yayın Holding'in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları ile ilgili hisse değişim işlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu'na uygun olmadığı gerekçesiyle 3,75 milyar ceza kesildi.
A +   A -

 

1 . 88 milyar TL vergi aslı , 1 . 88 milyar TL vergi ziyaı cezası , toplam 3 milyar 755 milyon TL ceza kesildi

Doğan Yayın Holding : Bağlı ortaklıklarımıza 1 . 88 milyar TL vergi aslı , 1 . 88 milyar TL vergi ziyaı cezası , toplam 3 milyar 755 milyon TL ceza kesildi .

Doğan Yayın Holding ' in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları ile ilgili KAP ' a yaptığı aç ; ıklamaya gö ; re , Doğan TV Holding , D Yapım , Doğan Prodü ; ksiyon ve Alp Gö ; rsel İletişim ' e toplam 1 . 88 milyar lira vergi aslı cezası kesildi .

Doğan TV Holding , D Yapım , Doğan Prodü ; ksiyon ve Alp Gö ; rsel İletişim ' e ek olarak toplam 1 . 88 milyar lira vergi ziyaı , 60 , 000 lira usulsü ; zlü ; k , 282 , 173 lira ö ; zel usulsü ; zlü ; k cezası kesildi .

Sö ; z konusu vergi cezaları 2005 , 2006 ve 2007 hesap dö ; nemlerine ilişkin vergi incelemeleri sonucunda kesildi .

İŞTE ŞİRKETİN BORSAYA YAPTIĞI AÇ ; IKLAMA

Doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız Doğan TV Holding A . Ş . , D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A . Ş . , Doğan Prodü ; ksiyon Hizmetleri A . Ş . ile Alp Gö ; rsel İletişim Hizmetleri A . Ş . ' nin 2005 , 2006 ve 2007 hesap dö ; nemlerine ait 10 . 08 . 2009 ve 25 . 08 . 2009 tarihli 15 adet Vergi İnceleme Raporu ' nun , Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolö ; rleri tarafından adı geç ; en Şirketlerimize tebliğ edildiği dü ; n akşam saat 18 : 00 itibariyle ö ; ğrenilmiştir . Sö ; z konusu Vergi İnceleme Raporları ; 1 . 877 . 454 . 857 , -TL tutarında vergi aslı , 1 . 877 . 454 . 857 , -TL tutarında vergi ziyaı cezası , 60 . 000 , -TL tutarında usulsü ; zlü ; k cezası ve 282 . 173 , -TL ö ; zel usulsü ; zlü ; k cezası iç ; ermektedir .

Vergi İnceleme Raporları ' nda ö ; zetle

1- Bağlı ortaklıklarımız arasındaki hisse değişim işlemlerinde , yö ; netim kontrolü ; nü ; n değişmemiş olduğu gerekç ; e gö ; sterilmek suretiyle , hisse değişim işlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu ' nun 19 ve 20 ' inci maddelerine uygun olmadığı ; sö ; z konusu işlemlerin sıradan hisse satış işlemi olduğu ; bu ç ; erç ; evede hisse devir işlemlerinin aktife kayıtlı değer yerine ' Vergi İnceleme Raporu ' ile belirlenen ' emsal değer ' den yapılması gerektiği iddia edilerek , saptanan ' emsal bedelle ' ' defter değeri ' arasındaki fark ü ; zerinden Kurumlar Vergisi matrah farkı hesaplanarak cezalı Kurumlar Vergisi ile ,

2- Sıradan hisse satışı olduğu iddia edilen sö ; z konusu işlemler ile ilgili olarak ayrıca , ' Vergi İnceleme Raporu ' ile belirlenen ' emsal değer ' esas alınmak ve bu değer ü ; zerinden hesaplanmak suretiyle cezalı Katma Değer Vergisi ( KDV ) talep edilmektedir .

HİSSELER DÜ ; ŞÜ ; ŞTE

Doğan grubuna 3 . 76 milyar liralık vergi cezası aç ; ıklamasının ardından borsa aç ; ılışında grup hisseleri dü ; şü ; şe geç ; ti . Doğan grubundan yapılan aç ; ıklamada bu cezanın vergi incelemesi sonucu kesildiği belirtildi . Doğan grubu hisseleri ilk işlemlerde gü ; ne şö ; yle başladı :
* Doğan Holding hisseleri yü ; zde 11 . 11 kayıplı
* Doğan Yayın Holding hisseleri yü ; zde 10 . 98 kayıplı
* Hü ; rriyet Gazetecilik hisseleri yü ; zde 12 . 03 kayıplı
* Petrol Ofisi hisseleri yü ; zde 4 . 26 kayıplı


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !