DİSK Başkanı Çelebi: Bu sorun sadece AK Parti'nin değil tüm kesimlerin sorunudur

Haber Tarihi : 18.08.2009 12:08:57 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Hükümet'in demokratik açılım çalışmalarına destek vermeyen CHP ve MHP'yi eleştirdi.
A +   A -

 

İç ; işleri Bakanı Beşir Atalay ' ın ziyaretinin ardından kameraların karşısına geç ; en DİSK Başkanı Ç ; elebi , Kü ; rt sorununun bir an ö ; nce ç ; ö ; zü ; lmesi gerektiğini belirtti . Bu sorunun sadece AK Parti ' nin değil tü ; m kesimlerin sorunu olduğunu sö ; yledi . Ç ; elebi , ' Bazı partileri anlamakta gü ; ç ; lü ; k ç ; ekiyorum . Soruna herkesin katkı sağlamasını bekliyoruz . Irkç ; ı , milliyetç ; i sö ; ylemlerin ve yü ; rü ; tü ; len siyasetin bedelini ağır şekilde ö ; dedik , yeni bedeller ö ; demek istemiyoruz ' diye konuştu . Aç ; ılım ç ; alışmasını yü ; rü ; ten Hü ; kü ; met ' e de uyarıda bulanan Ç ; elebi , ' Adımlar cesaretle atılmalı . ' Denedik ama başaramadık ' sö ; zü ; nü ; duymak istemiyoruz . Bu en kö ; tü ; sü ; olur , başarmak zorundayız , herkese gö ; rev dü ; şü ; yor ' dedi .


Bu arada , DİSK ' in Bakan Atalay ' a sunduğu demokratik aç ; ılımla ilgili dosyada ise , yeni bir Anayasa ' nın hazırlanması gerektiği belirtiliyor . DİSK ' in ç ; ö ; zü ; m ö ; nerisinde yer alan maddeler ise şö ; yle : ' Tü ; rkiye ' nin toprak bü ; tü ; nlü ; ğü ; iç ; erisinde kardeşç ; e ve eşit şekilde bir arada yaşama iradesi vazgeç ; ilmez ilkemizdir . Tü ; rkiye ' de her alanda ö ; zgü ; rlü ; kleri , insan haklarını ve demokrasiyi geliştirecek yeni bir Anayasa hazırlanmalı , Tü ; rkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı ç ; ö ; zü ; m iç ; in temeldir . Bö ; lgede , başta sağlık ve belediyecilik olmak ü ; zere ç ; eşitli kamu hizmetleri verecek memurlar Kü ; rtç ; e bilenler arasından seç ; ilmeli . Af sü ; recinde toplumsal hassasiyetler dikkate alınmalı , tü ; m toplumsal kesimlerin gö ; rü ; şü ; ö ; nemsenmeli , ancak toplumu gerecek ve kutuplaştıracak tartışmalardan kaç ; ınılmalı . Aç ; ılım kararlılıkla yü ; rü ; tü ; lmeli , geri adım atılmamalı . Yerinden yö ; netim ve katılımcı demokrasi uygulamaları geliştirilmeli , kendi hayatına dair konularda katılımcı demokrasinin de bir gereğini olarak sö ; z sahibi olması sağlanmalıdır . Eğitim kurumlarında Kü ; rt dilinin kullanılması ve ö ; ğrenilmesinin ö ; nü ; ndeki tü ; m engeller kaldırılmalı . Ö ; rgü ; tlenme ve ifade ö ; zgü ; rlü ; ğü ; geliştirilmeli , bu alanlardaki dil yasağı kaldırılmalı . Koruculuk sistemi dağıtılmalı . Toprak reformu gerç ; ekleştirilmeli . Ekonomik kalkınma iç ; in bö ; lgeye kamu yatırımları artırılmalı . Seç ; im barajı kaldırılmalıdır . '


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !