Deprem, 4 gün sonra !

Haber Tarihi : 05.09.2009 09:57:36 İTÜ'den devrim niteliğinde buluş
A +   A -

 

İstanbul Teknik Ü ; niversitesi ( İTÜ ; ) Mü ; hendislik Fakü ; ltesi Jeofizik Mü ; hendisliği Bö ; lü ; mü ; Ö ; ğretim Ü ; yesi Doç ; . Dr . Oğuz Gü ; ndoğdu , ' ' Fay hattındaki hareketlerle , toprak , su ve havadaki hareketleri sü ; rekli izleyerek bö ; lgenin deprem haritasını oluşturan sistem , depremi 4 gü ; n ö ; nce haber veriyor ' ' dedi .

Gü ; ndoğdu , İstanbul Teknik Ü ; niversitesi ( İTÜ ; ) tarafından geliştirilen Depremi Ö ; nceden Belirleme sistemi ' nin birinci derece deprem kuşağında bulunan Tekirdağ ' ın Marmara Ereğlisi ilç ; esinde kurulmasıyla ilgili gö ; rü ; şmede bulunmak ü ; zere Tekirdağ ' a geldi .

Gü ; ndoğdu , AA muhabirine yaptığı aç ; ıklamada , Tü ; rkiye ' nin deprem gerç ; eğini kabul etmesine rağmen , 17 Ağustos bü ; yü ; k Marmara depreminin ardından ö ; nemli adımların atılmadığını iddia etti .

Bu konuda ö ; nemli ç ; alışmalar yapan İTÜ ; ' nü ; n Depremi Ö ; nceden Belirleme Sistemi ' ni geliştirdiğini ve son derece ciddi sonuç ; lar aldıklarını ifade eden Gü ; ndoğdu , bunun yaygınlaştırılması ç ; alışmalarının ise amatö ; r biç ; imde devam ettiğini bildirdi .

Sistemin , bağlı bulunduğu bilgisayara yer , hava ve toprak hareketi verilerini aktararak ç ; alıştığını , hareketlerin ü ; niversitedeki merkezden 24 saat sü ; reyle aralıksız izlendiğini anlatan Gü ; ndoğdu , şö ; yle konuştu :

' ' Fay hattındaki hareketlerle , toprak , su ve havadaki hareketleri sü ; rekli izleyerek bö ; lgenin deprem haritasını oluşturan bu sistem , depremi 4 gü ; n ö ; nce haber veriyor . Bu sistem Tü ; rkiye ' de ilk başta bazı bilim adamları tarafından ciddiye alınmadı . Sistem hakkında bilgi verdiğimiz insanlar , ( Japonlar bile depremi ö ; nceden tespit edemiyor ) dediler . Ancak , Tü ; rkiye ' de meydana gelen depremler ' sığ ' olarak adlandırdığımız , 50-60 kilometre derinde olan hareketler . Bunun iç ; in tespitler yapabilmek mü ; mkü ; n . Japonya ' daki depremler ise yerin 300-400 kilometre altından geliyor . ' '

Sistemle ilgili Ç ; anakkale , Bursa ve Nilü ; fer ilç ; esi ile Bakırkö ; y ve Ç ; ınarcık ' ta istasyonlar kurulduğunu bildiren Gü ; ndoğdu , hareketliliğin , İstanbul ' daki merkezden izlendiğini ve 4 gü ; n sonra olacak depremin şiddetini burada belirleyerek , ilgili birimlere haber verildiğini kaydetti .

Bu sistemi birinci derece deprem kuşağındaki Marmara Ereğlisi ilç ; esine de kurmak istediklerin kaydeden Gü ; ndoğdu , ' ' Konuyla ilgili belediye başkanıyla gö ; rü ; ştü ; k . Başkan , halkın gü ; venliği aç ; ısından sistemin kurulması gerektiğini belirterek , bize olumlu cevap verdi ' ' dedi .

Gü ; ndoğdu , bir ç ; ok Avrupa ü ; lkesinin , Tü ; rkiye ' de kullanılan deprem uyarı sistemini ö ; rnek aldığını bildirdi .

-NASA , MARMARA ' YI İZLİYOR-

Gü ; ndoğdu , Tü ; rkiye ' de sistemin kurulu olduğu bö ; lgelerdeki hareketliliğin aralıksız izlendiğini anımsatarak , 10 dakikada bir gü ; ncellenen tü ; m verilerin ' ' www . yerdurumu . com ' ' internet adresinden aç ; ık olarak yayınladığını belirtti .

Sitenin , gü ; nlü ; k bin 200 kez tıklandığını ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araşırmaları Merkezi ( NASA ) tarafından gü ; nlü ; k olarak takip edildiğini bildiren Gü ; ndoğdu , şunları kaydetti :

' ' Marmara ' nın deprem hareketliliğiyle NASA ç ; ok yakından ilgileniyor . İnternet ü ; zerinden buradaki tü ; m hareketler dikkatlice izleniyor . Hayati ö ; nem taşıyan bu sistemin ü ; lkemizde de ö ; nemsenmesi gerekiyor . Depremin 4 gü ; n ö ; nceden fark edildiği bir ü ; lkede , insanlar daha bilinç ; li hale gelecektir . Tü ; rkiye ' de depremi 5-6 saniye ö ; ncesinden haber veren bir sistem kullanılıyor . Bu sistemdeki amaç ; , can kurtarmaya yö ; nelik olmasa da gaz ve elektriklerin kesilmesi iç ; in yeterli gö ; rü ; lü ; yor . Bunun iç ; in 4 milyon dolar para harcandı . ' '

Deprem ve doğa hareketliliğinin yabancı ü ; lkelerdeki bilim adamları tarafından da titizlikle takip edildiğini anlatan Gü ; ndoğdu , Sapanca ' da meydana gelen bir sıvılaşma olayı ü ; zerine yü ; zlerce yabancı bilim adamının gelip incelemelerde bulunduğunu ve kendince tedbirler aldığını sö ; yledi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !