Çöplerin gizlediği saray!

Haber Tarihi : 04.09.2009 09:11:37 Sarayın birinci avlusunda yer alan gecekonduların atıklarıyla “çöplük” haline gelen mekanın, ilk yapımı 4. yüzyıla dayanan ve Aya İrini Kilisesi'yle organik bağı bulunan “Piskoposluk Sarayı” olduğu ortaya çıktı. Bu sarayın altında da Pagan dönemine ait Artemis Tapınağı'nın olabileceği tahmin ediliyor.
A +   A -

 

Topkapı Sarayı ' nın altı tarih kaynıyor . Sarayın birinci avlusunda yer alan gecekonduların atıklarıyla &ldquo ; ç ; ö ; plü ; k&rdquo ; haline gelen mekanın , ilk yapımı yapımı 4 . yü ; zyıla dayanan ve Aya İrini Kilisesi ' yle organik bağı bulunan &ldquo ; Piskoposluk Sarayı&rdquo ; olduğu ortaya ç ; ıktı . Bu sarayın altında da Pagan dö ; nemine ait Artemis Tapınağı ' nın olabileceği tahmin ediliyor .

Ayasofya ile Aya İrini arasında kalan tarihi saray , eski karakol binasının arkasındaki gecekondular ve bunların atıklarıyla zaman iç ; inde harap hale gelmiş ve &ldquo ; ç ; ö ; plü ; k&rdquo ; e dö ; nü ; şmü ; ştü ; . Ancak , Sur-u Sultani ç ; evresini dü ; zenlemek iç ; in harekete geç ; en Kü ; ltü ; r ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü ; nay ' ın emriyle alan , geç ; en yıl temizlenmeye başlanmıştı .


PİSKOPOSLUK SARAYI

İstanbul Ü ; niversitesi Gü ; zel Sanatlar Bö ; lü ; mü ; Ö ; ğretim Ü ; yesi Dr . Ferudun Ö ; zgü ; mü ; ş ' ü ; n kazı başkanlığında yü ; rü ; tü ; len temizleme ç ; alışmaları sonucunda , daha ö ; nce bir hastaneye ait olduğu tahmin edilen , ancak bazı akademisyenlerce piskoposluk sarayı olabileceği belirtilen bu tarihi yapı gü ; n yü ; zü ; ne ç ; ıktı . Kazı Başkanı Ö ; zgü ; mü ; ş , iki aylık hummalı ç ; alışmalar neticesinde burasının Aya İrini ile organik bağlantısı bulunan bir &ldquo ; Piskoposluk Sarayı&rdquo ; olduğunu kesinleştirdi .


Ö ; zgü ; mü ; ş , yapının , İstanbul ' un başkent olmasıyla beraber ilk defa 4 . yü ; zyılda yapıldığının tahmin edildiğini sö ; yledi .
Bu tarihi yapıda ilk olarak 1940 ' lı yıllarda , &ldquo ; ç ; ok bilimsel olmayan yö ; ntemlerle&rdquo ; o dö ; nemki Ayasofya Mü ; ze Mü ; dü ; rü ; Muzaffer Ramazanoğlu ' nun kazı yaptığını ve burayı Sampson Hastanesi olarak dü ; şü ; ndü ; ğü ; nü ; , ancak ç ; alışmalarını yayımlamadığını anlatan Ö ; zgü ; mü ; ş , daha sonra Ferudun Dirimtekin ' in , Ramazanoğlu ' nun yaptığı kazıları bir dergide yayımladığını dile getirdi .


Dr . Ö ; zgü ; mü ; ş , &ldquo ; Ondan sonra da kimse buraya dokunmamış . Ramazanoğlu ' nun kazı alanında aç ; tığı ç ; ukur da yıllar iç ; inde lağım ve ç ; ö ; ple dolmuş , etrafına gecekondular yapılmış . Bunlar bü ; tü ; n pisliklerini oraya akıtmışlar ve orada zaman iç ; inde bir orman oluşmuş , kalıntıların ü ; zeri dolmuştu&rdquo ; dedi .

&ldquo ; AYA İRİNİ İLE ORGANİK BAĞI VAR&rdquo ;

Kendilerinin ç ; alışması sonucunda buranın &ldquo ; Piskoposluk Sarayı&rdquo ; olduğunun kesinleştiğini dikkat ç ; eken Ö ; zgü ; mü ; ş , şunları kaydetti :
&ldquo ; Burası Sampson Hastanesi olarak biliniyordu ama ö ; yle bir şey değil . Burası kesinlikle bir Piskoposluk Sarayı . Ç ; ü ; nkü ; , yanındaki Aya İrini Kilisesi de bir piskoposluk kilisesidir ve Ayasofya ile birlikte bir bü ; tü ; n olarak dü ; şü ; nü ; lmü ; ştü ; r . Bizim kalıntılarımızın da Aya İrini ile organik bağı gö ; zü ; kü ; yor , ortaya ç ; ıkıyor . Buranın Piskoposluk Sarayı olduğu ç ; ok belli . Ç ; ok eski bir kalıntı . &rdquo ;


Bahsedilen Sampson Hastanesi ' nin ise Sur-u Sultani ' nin dışında kalan bir yerde olduğunu tahmin ettiklerini belirten Ö ; zgü ; mü ; ş , &ldquo ; Turing Misafirevi denilen bir otelin altında bir takım kalıntılar var . Soğukç ; eşme sokakta bir sarnıç ; var . Herhalde bunlardan biri hastane binası&rdquo ; dedi .


Piskoposluk Sarayı ' ndaki kalıntıların da 4 . yü ; zyıldan 15 . yü ; zyıla kadar farklılıklar gö ; sterdiğini anlatan Ö ; zgü ; mü ; ş , bu yapının 15 . yü ; zyıla kadar kullanıldığını , o nedenle kalıntıların farklı devirler gö ; sterdiğini sö ; yledi .

OSMANLI ' DA ARSLAN HANE OLMUŞ

Kazı Başkanı Ö ; zgü ; mü ; ş , Topkapı Sarayı ' nın bu kalıntıların ü ; zerine yapıldığını belirterek , &ldquo ; Bu yapının Topkapı Sarayı ile bir bağlantısı yok . Hatta sarayın etrafını ç ; eviren Sur-u Sultani ' nin duvarları Piskoposluk Sarayı ' nın tam ortasından geç ; iyor&rdquo ; dedi .


Surun dışında kalan bö ; lü ; mlerin bazı oteller tarafından restore edilerek korunduğunu ifade eden Ö ; zgü ; mü ; ş , şö ; yle konuştu :
&ldquo ; Ama sarayın birinci avlusunda kalan bu kısım ( benim tahminlerime gö ; re ) saray binaları , darphane ve sur yapılırken doldurulmuş . Ç ; ü ; nkü ; elimizdeki eski gravü ; rlerde , şu an kazı yaptığımız alan dü ; mdü ; z gö ; rü ; nü ; yor , kalıntı yok . Osmanlılar zamanında bir dö ; nem odun ambarı , bir dö ; nem arslan hane olarak kullanılmış . Hatta , odun tartılan dev kantarları bulduk . &rdquo ;


Ö ; zgü ; mü ; ş , Bakan Gü ; nay ' ın buranın tekrar ortaya ç ; ıkarılmasına ö ; n ayak olduğunu vurgulayarak , şunları kaydetti :
&ldquo ; Sayın Bakan buranın gö ; rü ; ntü ; sü ; nden rahatsızdı , ben de konuyu kendisine anlattım . Kendisi de bu kazıları yü ; rü ; tmemize izin verdi . Bakan beyin gayretiyle ortaya ç ; ıkmıştır bunlar , ç ; ü ; nkü ; burası yıllardan bu yana ö ; ylece duruyordu . Ama tabii ç ; ok destek geldi . Buradaki 28 kişilik ekip gö ; nü ; llü ; ç ; alışıyor , ö ; ğle yemeğimizi Feriye Restoran veriyor . Maddi olarak da bakanlığın yanında Gü ; r Yapı , İstanbul Rehberler Odası ve Fest Turizm destek verdi . Tü ; m bu desteklerin devam etmesi halinde buradaki kazıları gelecek yıl tamamlamayı planlıyoruz . &rdquo ;

SARAYIN ALTI ARTEMİS TAPINAĞI . . .

Buradaki tarihin Piskoposluk Sarayı ' nın da ö ; tesine geç ; tiğini dü ; şü ; ndü ; klerini ifade eden Ö ; zgü ; mü ; ş , sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; :
&ldquo ; Bu tapınağa aittir demiyorum ama eski Yunan dö ; nemine ait sü ; tun gö ; vdesi ile Tunç ; ç ; ağına ait malzemeler de elimize geç ; ti . Enteresan bir yer . Tam Akrapolis ' in tepesi . Byzantion iken İstanbul ' un Akropolis ' iydi burası . Topkapı Sarayı , zaten bu Akropolis ' in ü ; zerine yapılmıştır . Birç ; ok tapınak vardı burada . Belki de bizim kazdığımız saray ile Aya İrini bir tapınak ü ; zerine yapılmış olabilir , Artemis Lisizonos ( Kemer Gevşeten ) tapınağı ü ; zerine yapılmıştı . Ç ; ü ; nkü ; Artemis burası başkent olmadan ö ; nce şehrin koruyucu tanrıcası idi . Hristiyanlık ö ; ncesi Pagan dö ; neminde , nişanlanan genç ; kızlar , bellerine kırmızı şerit takıp , bu tapınağa geliyorlardı . Bu şeridi burada gevşetiyorlardı . Bö ; ylece evlendiklerinde ağrısız doğum yapacaklarına inanıyorlardı . İnşallah bu yapıların altında bu tapınağı da bulacağız .


Ayrıca , Byzantion sikkelerinde ay-yıldızdaki gibi hilal var . Artemis ' ten ö ; nce de burada Thrako Frig kavimlerinin geldiğini bazı kaynaklardan biliyoruz . Bu yü ; zden buraya bu gelen kavimlerle birlikte ' Kibele kü ; ltü ; ' de gelmiş olabilir . Ö ; zellikle Artemis tapınağının burada , yani Aya İrini Kilisesinin altında olması , buranın aynı zamanda Artemis ' in ö ; ncü ; lü ; olan ' mater kibele ( Frigler ' de dağın annesi anlamında ) ' ile alakalı bir yer olduğunu dü ; şü ; ndü ; rü ; yor . Zaten yeni kapı kazılarında ele geç ; en bazı buluntularda bu kavimlerin bu şehir Byzantion olmadan ç ; ok ö ; nceleri bile burada bulunduklarını gö ; stermektedir . Biz burada onlara dair kalıntılara da ulaşılabiliriz . &rdquo ;


Dr . Ferudun Ö ; zgü ; mü ; ş , bunun ç ; ok ö ; nemli bir kazı olduğuna dikkati ç ; ekerek , &ldquo ; İstanbul ' da antik Bizans ' ı kazmak ç ; ok heyecan verici . Dü ; nyanın en ö ; nemli Akropolis ' inde ç ; alışıyoruz . Atina da ö ; nemli ama hiç ; bir zaman bir imparatorluk başkenti olmadı&rdquo ; diye konuştu .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !