Başbakan Erdoğan: Sezen Aksu bizi mutlu etti

Haber Tarihi : 21.08.2009 15:56:55 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratik açılım konusunda kendilerine destek veren sanatçı Sezen Aksu'yla çok duygulu bir görüşme yaptıklarını söyledi.
A +   A -

 

Aksu ' nun verdiği destekten dolayı ç ; ok mutlu olduklarını belirten Erdoğan , ' Bu sü ; rece her şeyi ile katılacağını sö ; yledi ' dedi . Erdoğan , Aksu gibi bir ç ; ok sanatç ; ının bu duyarlılıkta olduğuna inandığını dile getirdi . Başbakan Erdoğan , cuma namazını Dolmabahç ; e ' de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii ' nde kıldı . Namaz sonrası camiden ç ; ıkan Erdoğan ' a ç ; ok sayıda vatandaş sevgi gö ; sterilerinde bulundu . Basın mensuplarının burada sorularını yanıtlayan Erdoğan demokratik aç ; ılım ile ilgili ö ; nemli mesajlar verdi .

Ö ; nce Ramazan ile ilgili mesajlarını paylaşan Erdoğan , ' Rahmet ayının , bereket ayının ilk gü ; nü ; ndeyiz . Bugü ; n barış , sevgi , kardeşlik , dayanışmanın paylaşımın ç ; ok daha arttığı Ramazan ayının ilk gü ; nü ; . Temennim odur ki bu ay ü ; lkemizde birliğe , beraberliğe , dayanışmaya , paylaşıma ziyadesiyle vesile olsun . Temenni ediyorum ki bu ay tü ; m insanlığın barışına , dayanışmasına ö ; zellikle paylaşımına vesile olsun ' dedi .

Tü ; rkiye ' nin Ramazan ayına ç ; ok farklı bir gü ; ndemle girdiğine dikkat ç ; eken Erdoğan , bir demokratik aç ; ılım sü ; recinin , milli birlik projesinin gü ; ndeme sokulduğu dö ; nemin yaşandığını anlattı . Bu sü ; recin koordinatö ; rlü ; ğü ; nü ; İç ; işleri Bakanı Beşir Atalay ' ın yü ; rü ; ttü ; ğü ; nü ; belirten Erdoğan , şö ; yle konuştu : ' Ü ; lkemizde yü ; zde birin ü ; zerinde oy almış partileri dolaşıyor . Yazılı olarak davet almayı istedi partiler . Bunlar iç ; erisinde MHP ' nin bir ret cevabı oldu . CHP bir ret cevabı henü ; z vermiş değil ama kabule yö ; nelik bir cevap da sö ; z konusu değil . Diğer siyasi partileri de tek tek dolaştı . Sivil toplum kuruluşlarını , meslek kuruluşlarını dolaşıyor . Ü ; lkemizde bu konularda sö ; yleyecekleri olan akademisyenlerle , yazılı gö ; rsel medyanın temsilcileri ile gö ; rü ; şmeleri oluyor . Bu ç ; alışmaları sü ; ratle tamamlamanın gayreti iç ; erisindeyiz . Bir an ö ; nce tamamlayacağız '

Bu konuda vatandaşlarda genel bir mutabakat olduğunu ve sü ; rece destek verildiğini anlatan Erdoğan şunları sö ; yledi : ' Halkımızın geneli itibariyle bir mutabakat oluştu . Bu mutabakat zemini en gü ; zel şekilde sü ; rdü ; rmenin gayreti iç ; indeyiz . Bu ç ; alışmalar devam ederken kamuoyu araştırmaları yapıyoruz . Halkımızın yaklaşımını ç ; ok ç ; ok ö ; nemsiyoruz . Bö ; lgesel olarak halkımızın yaklaşımı nedir buna bakıyoruz . Şu anda halkımızın bu konuya yaklaşımının ç ; ok olumlu olduğunu gö ; rmek bizi ayrıca mutlu ediyor . Olumsuz yaklaşanlar da olacak oluyor da . Fakat biz burada olumlu yaklaşanların kahir ekseriyeti oluşturduğunu gö ; rmekten ç ; ok mutluyuz . Ç ; ü ; nkü ; bu işin sorumluluğunu hü ; kü ; metimize milletimiz zaten vermiş . Bir ç ; ok konularda olduğu gibi . Eğer siz iktidarsanız ü ; lkedeki her tü ; r sorunun ü ; zerine gitmek durumundasınız . Ama burada bir şeyi ö ; zellikle vurgulamak istiyorum . Bu olayı bir terö ; r sorunu olarak ele almayı ö ; nemsiyorum . Ç ; ü ; nkü ; ü ; lkemizde bizim iç ; in sıkıntı terö ; r sorunundadır . Bu terö ; r sorununu yok edebilmenin gayretidir , ç ; alışmasıdır . Bü ; tü ; n bunlarla beraber ü ; lkemizdeki tü ; m etnik unsurların , birbiri ile dayanışmasını sağlamaya yö ; nelik bir adımdır . Bizim baştan itibaren sö ; ylediğimiz bir şey var . Biz ü ; lkemizde bö ; lgesel milliyetç ; iliği , etnik milliyetç ; iliği , dinsel milliyetç ; iliği kaldıracağız . Bö ; lgesel milliyetç ; iliği ortadan kaldırarak 780 bin kilometrekarelik vatan toprağını aynı derecede kalkınmış bir noktaya getireceğiz . Etnik milliyetç ; iliği kaldırarak herkesi Tü ; rkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında , bü ; tü ; n halkımızı bir araya getireceğiz . Her etnik unsur , her etnik kimlik sahibi şü ; phesiz ki kendi etnik kimliği ile ö ; vü ; nebilir , iftihar edebilir . Buna kimsenin karşı olmaması gerekir . Ama ü ; st kimlik dediğimiz zaman Tü ; rkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından kimse rahatsız olmaması gerekir . Dinsel milliyetç ; iliğe de karşıyız . Ü ; lkemizin bü ; yü ; k bir ç ; oğunluğu Mü ; slü ; man . Ama bunun dışında farklı dinlere mensup olanlar da var . Demokratik , laik sosyal bir hukuk devletin yö ; neticileri olarak , laikliğin gereği olarak onların inanç ; larını yaşamaları noktasında bizler birer gü ; vence olmak zorundayız . Nasıl ki farklı ü ; lkelerde olan Mü ; slü ; man soydaşlarımız , vatandaşlarımız iç ; in beklentilerimiz var , ü ; lkemizde yaşayan farklı dinlerin mensuplarına da aynı yaklaşımı gö ; stermek zorundayız . Bu bizim zaten yapmamız gereken bir gö ; rev . '

Sanatç ; ı Sezen Aksu ' nun demokratik aç ; ılım ile ilgili kendisini araması yö ; nü ; ndeki soruyu da yanıtlayan Erdoğan , Aksu ' ya telefon ettiğini , gö ; rü ; ştü ; ğü ; nü ; sö ; yledi . Erdoğan , ' Gerç ; ekten ben Sezen hanımın hassasiyetine ö ; zellikle teşekkü ; r ettim . Aramızda geç ; en konuşma gerç ; ekten ç ; ok ç ; ok duygulandırıcıydı . Bu sü ; rece her şeyi ile katılacağını sö ; yledi . Bu bizi ayrıca mutlu etti . Tü ; m sanat dü ; nyamızdan biz bu duyarlılığı bekliyoruz . İnanıyorum ki bu duyarlılığı paylaşan bir ç ; ok sanatımız da var zaten . Bunu aldığımız olumlu tepkilerde de gö ; rü ; yoruz . Olumsuz tepki gö ; sterenler de var tabi . Bunlar da olacak . Bu da demokrasinin cilveleri . Buna da saygı gö ; stereceğiz ' ifadelerini kullandı .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !